Gratis webinar om høje følelsesmæssige krav

På dette webinar giver CRECEA dig på kort tid overblik over reglerne på området

Tid og sted

Dato

Sted

Webinar om høje følelsesmæssige krav - Vær sikker på at du kender reglerne på området.

Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker kan komme til udtryk på meget forskellig vis og i forskellige typer af arbejde. Det kan fx være i pleje- og omsorgsarbejde, kontrol- og myndighedsarbejde eller salgs- og servicearbejde.

Fælles er dog, at man i sit arbejde er i kontakt med mennesker, fx borgere eller kunder, og det er en forudsætning for at være i denne kontakt, at man som medarbejder yder en følelsesmæssig indsats.

Eksempler på situationer med høje følelsesmæssige krav
Et eksempel kan være, at man som medarbejder skal kunne aflæse og sætte sig ind i en borgers tilstand og situation, for på den måde at kunne forudse en adfærd og være på forkant med situationen. 

Et andet eksempel kan være, at man i arbejdet skal skjule egne følelser som fx vrede eller afmagt, eller at man skal tilpasse og balancere sin kommunikation og adfærd, så man både udviser autoritet og myndighed samtidig med forståelse og omsorg.

Reglerne på området
Fra forskningen ved man, at arbejde med høje følelsesmæssige krav er forbundet med helbredsrisici, og derfor har arbejdsmiljølovgivningen regler på dette område. Reglerne fremgår af bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø og er udfoldet yderligere i Arbejdstilsynets vejledning om høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.

På dette webinar giver CRECEA dig på kort tid overblik over reglerne på området: 

  • Hvilke krav stiller reglerne til din arbejdsplads?
  • Hvad kan man gøre for at leve op til reglerne?
  • Hvordan kan man forebygge, at der er medarbejdere, som bliver syge på grund af høje følelsesmæssige krav?

Din underviser

Webinaret afholdes af arbejds- og organisationspsykolog Jenny Maria Magnusson Hjortebjerg fra CRECEA.

Jenny har en fortid i Arbejdstilsynet og har bl.a. været med til at udarbejde bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø og AT-vejledningen om høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.

Del