Webinar

Gratis webinarer - forår 2020

Hvad skal ledere kunne i en Covid-19 tid for at skabe og bevare trivslen?

Covid-19 har medført store forandringer i hverdagen for mange, og dilemmaerne som konsekvens deraf kan være mange og forskellige.
For nogle har trivslen været under pres, og er det måske stadig. Nogle lever med usikkerhed og uvished om fremtiden og oplever fx udeblivende ordrer. Andre arbejder måske stadig hjemmefra og føler sig isolerede ift. ledelse og kolleger.

Medarbejderne kan således have mange forskellige behov og reaktioner, og den samme situation kan give helt forskellige reaktioner.

Det stiller store krav til ledere i dag.
De skal kunne kommunikere, skabe gennemsigtighed og tryghed, og de skal kunne balancere organisationens og medarbejdernes forskelligrettede behov.

Dette seminar er målrettet ledere, og her får du viden om, hvad du som leder skal sikre dig for at bevare og styrke trivslen både hos dine medarbejdere og dig selv i tiden nu og fremover. Du bliver fx præsenteret for psykologisk sikkerhed som et centralt begreb for dig som leder.

Andre afholdte webinarer

Arbejdsmiljøorganisationens rolle i en Covid-19 tid. 
På dette webinar bliver du klogere på, hvad CRECEA vurderer som  arbejdsmiljøorganisationens (AMOs) særlige rolle og opgaver i en Covid-19 tid, og du får forslag til, hvordan du konkret kan gribe opgaverne an.

Risikovurdering klæder dig på til sikker genåbning af arbejdspladsen. 
På webinaret får du viden og inspiration til en metode, du kan benytte til at gennemføre den lovpligtige risikovurdering af smitterisiko på arbejdspladsen ift. Corvid-19. Du får en kort gennemgang af de vigtigste krav, der skal overholdes og input til en smitteforebyggelsesplan. 

På den måde er du bedre klædt på til en sikker genåbning af arbejdspladsen, som overholder myndighedernes retningslinjer.

Det gode arbejdsfællesskab - hvordan sikrer vi det efter Covid-19?
Mange virksomheder har - som konsekvens af de seneste måneder - oplevet ændringer i vilkårene for arbejdsfællesskabet: fx nye samarbejdsformer, anden måde at kommunikere på og fysisk adskillelse.
De fleste oplever, at de nu så småt er ved at komme tilbage til en slags hverdag igen, og derfor er det nu, det er oplagt at være opmærksom på, hvordan arbejdsfællesskabet er, og hvordan det skal være fremover.

Webinaret giver en introduktion til begrebet ”Det gode arbejdsfællesskab” og kommer med ideer til hvordan man kan arbejde med det i praksis.

Få viden om værnemidler ift. smitterisiko for Covid-19
På dette webinar får du svar på, hvilke værnmidler vi kan anvende til hvad, og hvilke krav der er til smittereducerende værnemidler som fx ansigtsskærm, handsker, mundbind etc.

Du får indblik i:

  • Krav til værnemidler ift smitterisiko
  • Hvornår skal man anvende værnemidler ift. smitterisiko
  • Adfærdsregulerende indretning ift. brug af værnemidler
Del