Skærmbillede 2024-02-08 130707
Workshop B

Jobbsentralen - tilbud utviklet av ungdom for ungdom

Kom og lær om hvordan NAV Asker har utviklet et stigma-fritt tilbud til unge drevet av unge.

Workshopholdere: Nav leder i Asker kommune Jan Kåre Melsæther og initiativtaker Karina Bjørnbakk, nå leder av områdesatsing Strømsø Drammen kommune.

Nav Asker gjennomførte i 2019 en innovasjonsprosess for utvikling av sosiale tjenester for unge i NAV. Målet var å forbedre tilgjengeligheten og kvaliteten på Nav sine tjenester.

Hypotesen var at det var stigmatiserende for unge å komme til Nav-kontoret, og det ville være enklere for unge å møte opp dersom vi var til stede på en nøytral arena.

Underveis i prosessen har jobbsentralen utfordret Nav sin rolle og mandat. Mulighetsrommene er utvidet og tjenesten leverer mer på de unges behov. Jobbsentralen er nå en naturlig del av driften og tilbudet til unge i Asker. Modige ledere og medarbeidere har gjort dette mulig.

Mer om Jobbsentralen Jobbsentralen tilbyr gratis jobbsøkerveiledning for alle unge mellom 16 og 25 år og holder til på Innbyggertorget i Asker sentrum, en nøytral arena.

Forskning viser at arbeidserfaring ved siden av skole øker sannsynligheten for å fullføre skolen, og sjansen for ledighet senere i livet reduseres.

Ungdom fra alle samfunnslag tar kontakt. Noen trenger bare litt hjelp med cv, mens andre har droppet ut av skolen og trenger mer hjelp.

Jobbsentralen er en ufarlig arena for unge og fungerer også som en brobygger inn til andre tjenester. Vi har erfart at god relasjon til de unge og strukturert tverrfaglig samarbeid med samarbeidspartnere gir resultater.

«Jeg synes det er flaut å komme til Nav», «jeg ønsker å klare meg selv, det skal mye til før jeg ville kontaktet Nav» «Jeg skjønner ingenting av Nav-systemet», «Nav har aldri åpent»

Disse sitatene er hentet fra samtaler med unge vi snakket med i innsiktsfasen. Jobbsentralen har blitt en del av en offentlig etat som møter ungdom på en «nøytral arena» og gir veiledning og jobber relasjonelt for å motvirke følelsen av å bli stemplet som «NAVer, drop-out, unnasluntrer, kriminell»

Den dag skal jeg med på. Book min plads