Skærmbillede 2024-02-08 130707
Workshop c

Knutepunkt Strømsø

På knutepunkt Strømsø jobber kommunen etter Drammensmodellen; en modell som setter innbyggerne i sentrum ved å skape sammenheng mellom stedsutviklingen og lokale tjenester. Kort sagt; her samarbeider vi med hjerte for Strømsø. Knutepunkt Strømsø er en pilotvirksomhet som tester ut tverrfaglig organisering og ledelse. Virksomheten består av forebyggende helsetjenester for barn og unge, kulturtjenester og pedagogisk psykologiske tjenester for de ca 20 000 innbyggere som bor på Strømsø og Fjell, som er to sentrumsnære kommunedeler i Drammen. Knutepunkt Strømsø er også en fysisk møteplass i nærmiljøet, med café, lokaler og utstyr til utlån, sosiale entreprenører, innbyggertorg, med mange aktiviteter og arrangementer. Knutepunktet bidrar til å koble både folk, ressurser, interesser og behov i lokalsamfunnet. Det er også tett samarbeid med barnehager og skolene i lokalmiljøet, der medvirkning, gode relasjoner og nettverksbygging har fått ekstra oppmerksomhet. Hvilken effekt har knutepunktet for hvordan innbyggere møter og blir møtt av kommunen? Hvordan bidrar den tverrfaglige organiseringen til å bedre forstå ‘24-timers mennesket’? Hvordan jobber vi sammen for å fremme gode levekår, livskvalitet, fellesskap og tilhørighet?

Kari Dehli Halvorsen er virksomhetsleder på knutepunkt Strømsø. Tidligere har hun jobbet med barnevern på ulike forvaltningsnivåer, og med barne- og ungdomspsykiatri i mange år. Hun har utdanningsbakgrunn som klinisk sosionom, familieterapeut, med videreutdanning i ledelse og master i psykisk helsearbeid. Det kommer også flere ansatte fra knutepunktet på workshopen, som forteller om hvordan de har endret måte å jobbe på og hva det vil si å jobbe etter Drammensmodellen i praksis.

Kari Dehli Halvorsen

Den dag skal jeg med på. Book min plads