Skærmbillede 2024-02-08 130707
Workshop e

Ungdomsmedvirkning: Ungdom på Strømsø: Bare fattigdom og kriminalitet?

Strømsø er en kommunedel som har så dårlige oppvekstsvilkår at det er behov for en ekstrainnsats. I områdesatsinga Strømsø 2030 samarbeider kommunen, staten og samarbeidspartnere om en målrettet innsats for å bedre levekår og bygge tilhørighet og fellesskap for alle beboere i kommunedelen. For å lykkes er det avgjørende å gi innbyggerne en reell stemme i beslutningsprosesser som angår dem – også de unge.

En viktig samarbeidspartner for områdesatsinga er derfor en gruppe unge som enten bor på eller har nær tilknytning til Strømsø. For hvordan er det å vokse opp på Strømsø? Er det bare fattigdom og kriminalitet? Hva trenger barn og unge i kommunedelen? Disse spørsmålene besvares best av de unge selv. Ved å engasjere ungdom i satsinga, anerkjenne dem som aktive samfunnsborgere og tilrettelegge for deltakelse i utformingen av politikk

og aktiviteter som påvirker deres liv, får vi mer treffsikre løsninger. Sammen utgjør områdesatsing og ungdomsmedvirkning en kraftfull kombinasjon for å skape mer inkluderende og bærekraftige lokalsamfunn.

Møt fire av de unge som i snart et år har arbeidet sammen som rådgivere, frivillige, prosjektmedarbeidere, referansepersoner, venner og kolleger, og hør deres erfaringer fra medvirkningsarbeidet i referansegruppa.

Leander. 15 år gammel. En glad gutt som elsker å være rundt folk og sprer alltid positivitet. Ikke bare en tilskuer, men en aktiv deltaker som skaper minneverdige opplevelser. Arrangerte i fjor en utendørs kino i samarbeid med Knutepunkt Strømsø! Akkurat nå opptatt med å planlegge en konsert som skal finne sted rundt 15. juni. Det kommer til å bli en fantastisk konsert! Når han ikke jobber med knutepunktet, liker Leander å trene vektløfting, spille basketball og boksing. Han er åpen for alle slags eventyr, så ikke stress med å spørre ham om noe.

Tuva. 14 år gammel. Positiv, blid og inspirerende person som sprer glede og engasjement i alt hun gjør. Jobber noen ukedager i referansegruppen for unge på knutepunktet Strømsø, hvor hun er med på å skape gode opplevelser for andre. Engasjert i planleggingen av en spennende konsert med knutepunktet Strømsø, som er planlagt å finne sted rundt 15. juni. Legger ned mye tid og energi for å sikre at arrangementet blir en suksess. Eventyrlysten person som elsker å være aktiv - veldig flink rytter med mange års kunnskap som tilbringer mye tid i salen på hesteryggen. I tillegg syk i slalåmbakken og deltar gjerne i skikjøring. Fotball er også en stor interesse for Tuva, som hun akkurat starta med. Det er alltid en glede å være rundt henne!

 

Sonia. Er 14 år gammel. Var med på å arrangere utekino på Kastfeltet i fjor. Var også med til Alta på nettverkssamling for ungdomsråd sammen med tre andre medlemmer av referansegruppa. Innenfor elevrådet har jeg deltatt på flere møter, som Sammen om Drammen, Buskerud innvandrerråd, workshops og SU-møter hver måned (siden jeg er nestleder).
Jeg ble med i referansegruppa da jeg var i elevrådet i starten av 8. klasse. Annie så etter ungdom som var interessert og engasjert i å skape og arrangere ting for andre ungdommer, og det var noe jeg virkelig ønsket å være med på. Jeg brenner spesielt for hvordan ungdommene i Drammen har det og hvordan de trives her.

Nå er referansegruppen splittet inn i to grupper. Den ene gruppa jobber med å arrangere en stor konsert i mai, mens den gruppa jeg er med i, jobber med å få brukt Erasmus+ ungdom for å reise til en ungdomsgruppe fra et annet land som skal fortelle oss om arrangementene de har gjennomført. Vi vil også lære om kulturen der og spesielt hva som trender for ungdom i det landet innenfor klær, mat, spill, osv.
Så når vi kommer tilbake til Norge har vi flere inspirasjoner til ting vi kan arrangere!
Er også glad i å bake på fritiden.

 

Mio. 14 år og vokst opp her i Drammen. Elsker å være ute sammen med venner og utforske nye ting. Opptatt av å gjøre noe for andre som skaper glede, minner og bekjentskap mellom hverandre.

Har vært med å arrangere en filmkveld for ungdommer sammen med referansegruppen og også vært med på å arrangere to lederkurs for ungdommer og barn som har lyst til å bli bedre ledere for andre barn. I tillegg vært med på å arrangere to hele helger med mat, soveplass og aktiviteter hele helgen for barn og ungdommer.

 

Annie. 40 år gammel. Ansatt i Områdesatsingen Strømsø 2030 med ansvar for å følge opp samarbeidet med Referansegruppen for unge på Strømsø og det som skal skje på Kastfeltet før det blir Strømsø aktivitetspark en gang i framtiden.

Den dag skal jeg med på. Book min plads