Skærmbillede 2024-02-08 130707
Workshop h

Opgang til opgang - Et medarbejderperspektiv på tværfagligt, relationelt arbejde

Christina Jerne Lenon og Lene Madsen, vil i løbet af workshoppen gå mere i dybden med hvordan teamet har udviklet og arbejdet med en indsatscirkel og en tværfaglighedscirkel.

Hvordan arbejder man med at flytte perspektivet over til borgeren og derved holde fast i at de ejer retten til at definere hvad de ønsker kommunens hjælp til. Og hvordan går man, i den sammenhæng, som medarbejder fra at være specialist på sit fagområde til både at være generalist og specialist på en og samme tid.

Christina og Lene vil invitere deltagerne i workshoppen med ind i samtaler om hvilke udfordringer der kan være i at arbejde på denne måde – både for borgere, medarbejdere og organisatoriske systemer.

De har begge været ansat i Opgang Til opgang siden 2020 og har således været med i det meste af udviklingsperioden.

Lene er uddannet socialrådgiver og var tidligere ansat i Familiecenteret og er en af de medarbejdere der har faglige spidskompetencer inden for Famlierådgivning særligt myndighedsområdet jf. Serviceloven.

Christina er Cand. Pæd. Psyk. Og var tidligere ansat i Børn & Unge hvor hun arbejdede med de mere specialpædagogiske opgaver/undersøgelser i.f.t. børn der af forskellige årsager var i udsatte positioner. Christina er derfor en af de medarbejdere der ved noget om børns udvikling.

Den dag skal jeg med på. Book min plads