Skærmbillede 2024-02-08 130707
Workshop I

Cirkelsamtalen som redskab til at skabe et inkluderende og mentaliserende læringsrum

Anvendelse af regelmæssige cirkelmøder har vist sig at være nøglen til succes ift. implementeringen af en genoprettende praksis i ungdomspædagogiske sammenhænge. Dette være sig både i relation til eks. klasserummet, men også personalemøder og teammøder kan afholdes udfra principperne i en genoprettende tilgang. Til at starte med kan cirklerne bruges til at identificere, hvordan alle kan yde eller bidrage med deres bedste, og derefter bruges cirkler som måden, hvorpå deltagerne reflekterer - hvadenten det er eleverne i en klasse eller en gruppe af medarbejdere til et personalemøde – over, hvordan deres adfærd påvirker andre. Dette er med til at udvikle empati, gensidig respekt og fælles ansvarsfølelse. Udover cirkelmøder, så kan cirkeltid med et mere struktureret format, der involverer lege og aktiviteter, bruges til at udvikle sociale og følelsesmæssige færdigheder samt styrke de involveredes selvtillid, kommunikative færdigheder og samarbejdsfærdigheder og bibringer fællesskabsfølelse og tilhørsforhold for både elever og fagpersoner

Deltagerne på denne workshop vil i løbet af de 1½ time vi skal være sammen, opleve hvordan en cirkelsamtale kan struktureres samt få erfaringer med nogle af de tips og tricks man som facilitator af et cirkelmøde kan gøre brug af.

Workshopsholder: Heidi Alstrup, Arbejds- og organisationspsykolog, aut. i CRECEA

10458_A

Den dag skal jeg med på. Book min plads