Skærmbillede 2024-02-08 130707
Workshop g

Education as Relating: Sharing Practices at Youth Invest ved Kenneth Gergen, Åse Falch og Ingebjørg Mæland

I denne workshopen vil vi fortelle hvordan vi har jobbet kontinuerlig i snart 20 år med styrkebasert utviklingsarbeid,- som strategi for å skape, opprettholde og videreutvikle felles ønsket kultur. Vi vil vektlegge hvordan vi jobber sammen med ungdommene for å bygge tillitsfulle relasjoner, øke motivasjon for læring og gi mulighet for at alle opplever å være betydningsfulle. Samskaping av ønsket framtid, framtidsforming, er helt sentralt i dette arbeidet.

 

Den dag skal jeg med på. Book min plads