IMG_1008
Workshop g

Kunst og konflikt i byutvikling

Polarisering truer byers omstillingsevne i en tid da det mer enn noen gang er bruk for kollektive løsninger på sosiale og miljømessige kriser. Det typiske svaret på polarisering har vært å styrke lokalt engasjement gjennom konsensusbygging, men dette fokuset har sine begrensninger. Det gir ofte ikke rom for uenigheter og kan føre til at folk eller grupper som har en annen mening enn den som er dominerende blir fremmedgjort fra medvirkningsprosesser og politisk formgivning.

I EU-prosjektet CONTRA (CONflict in TRAnsformations) har OsloMet og Drammen kommune undersøkt hvordan teaterbaserte metoder kan brukes for å skape en lokal medvirkningsarena for «produktiv konflikt» i transformasjonsprosesser. Dette har blitt gjort gjennom såkalte Drama Labs, en ny form for Urban Living Labs. I workshopen presenteres og diskuteres funn og erfaringer fra prosjektet, samt veien videre for bruk av Drama Labs i byutvikling.

Cecilie Sachs Olsen er professor i Kunst i Samfunnet ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Hun har ledet en rekke forskningsprosjekter som er rettet mot å utvikle kreative metoder for medvirkning, stedsutvikling og -analyse. Hun er særlig interessert i hvordan kunst og kunstfeltet kan bidra til nye perspektiver på hva stedsutvikling er og kan være, med særlig henblikk på å miljømessige utfordringer tilknyttet urbaniseringsprosesser.

Eirin Bråten Nygård er lokaldemokratikoordinator i Drammen kommune. I Drammen skal det være enkelt å medvirke og interessant å delta, noe som innebærer at vi må involvere mer og kanskje på andre måter enn tidligere. I arbeidet med et aktivt lokaldemokrati er det lokaldemokratikoordinator som skal sikre helhetlig tenkning, systematikk og struktur i arbeidet som fremmer gode prosesser.

Cecilie_Sachs_Olsen Eirin Bråten Nygård

Den dag skal jeg med på. Book min plads