Lad APVen blive rettesnoren i arbejdsmiljøarbejdet

Hovedreglen er, at alle virksomheder i EU skal gennemføre en ArbejdsPladsVurdering (APV) minimum hvert 3. år. Desuden skitserer reglerne om arbejdspladsvurderingen (APV), at APV’en skal revideres, når der sker ændringer i arbejdet, eller i den måde arbejdet udføres.

Revisionen kan foretages af arbejdsmiljøorganisationen ved, at der foretages konkrete risikovurderinger af de ændrede arbejdsmiljøforhold, hvorefter der igangsættes korrigerende og forebyggende handlinger. Virksomhedens APV-handlingsplan skal løbende opdateres.

krav

APV regler

Der er en række krav til APV'en:

  • APV-processen består normalt af fem faser
  • Der er frihed til at vælge de metoder og redskaber, som man vurderer, vil virke bedst
  • Ledelsen og medarbejderne skal samarbejde om hele APV-processen
  • APVens handleplan skal være skriftlig
  • APVens handleplan skal være tilgængelig, så både ledelsen, medarbejderne og Arbejdstilsynet kan læse den

Er I i tvivl om, hvordan man laver en APV?

Læs CRECEAs guide til APV

formål

Hvad er en APV?

Hovedformålet med en arbejdspladsvurdering er at give virksomheden, arbejdsmiljøorganisationen og de ansatte et redskab, som de kan bruge til at igangsætte og gennemføre en systematisk og forebyggende arbejdsmiljøindsats.

En god arbejdspladsvurdering giver virksomheden et overblik over de eksisterende arbejdsmiljøforhold og dermed et godt grundlag for at prioritere den fremtidige arbejdsmiljøindsats.

Arbejdsmiljøet skal vurderes ud fra følgende faktorer: fysiske, ergonomiske, biologiske, kemiske, psykiske forhold, ulykkesrisici samt sygefravær.

apv faser

APVen består af 5 faser

APV-faser
fase 1

Identifikation og kortlægning

Der er metodefrihed til, hvordan man kortlægger. Det skal dog sikres, at man når omkring alle arbejdsmiljøparametre i virksomheden. Der kan derfor i nogle virksomheder være behov for at kombinere forskellige kortlægningsmetoder. Det kan fx være følgende 4 hovedmetoder:

  1. Kortlægning via dialog
  2. Kortlægning via spørgeskemaer
  3. En model til løbende kortlægning
  4. Kortlægning som en rundering eller screening
fase 2

Beskrivelse og vurdering

På baggrund af kortlægningen skal man beskrive og vurdere de fundne problemstillinger/ udfordringer.

fase 3

Inddragelse af sygefravær

Virksomheden skal forholde sig til, om der er forhold i arbejdsmiljøet, som påvirker sygefraværet.
Mange virksomheder har sygefravær som et fast punkt på dagsordenen i AmO, evt. suppleret med et eller flere spørgsmål i APV-kortlægningen.

fase 4

Prioritering og handlingsplan

Virksomheden skal prioritere de fundne problemer og lave en handlingsplan for løsningen med ansvarlige og deadlines.

fase 5

Opfølgning på handlingsplan

Virksomheden skal lave en opfølgning på, om handlingerne har haft den ønskede effekt på problemstillingen på baggrund af de succeskriterier, som er fundet under beskrivelsen.

en løbende proces

APVen som rygrad og rettesnor

APVen kan være en løbende proces, hvor såvel ledelse som ansatte samarbejder aktivt om at styrke den forebyggende arbejdsmiljøindsats. Det sker ved, at man jævnligt ajourfører og reviderer virksomhedens arbejdspladsvurdering.
På den måde bliver arbejdspladsvurderingen virksomhedens rygrad og rettesnor i arbejdsmiljøarbejdet.

Læs CRECEAs guide til den kontinuerlige APV

De mest stillede spørgsmål

 

Hvor ofte skal man lave en APV?

Hovedreglen er, at alle virksomheder i EU skal gennemføre en ArbejdsPladsVurdering (APV) minimum hvert 3. år. Desuden skitserer reglerne om arbejdspladsvurderingen (APV), at APV’en skal revideres, når der sker ændringer i arbejdet, eller i den måde arbejdet udføres.

Hvordan laver man en APV?

Der er frihed til at vælge de metoder og redskaber, som man vurderer, vil virke bedst til at udarbejde APV'en. Dog er der krav om at ledelsen og medarbejderne skal samarbejde om hele APV-processen, og derudover skal APVens handleplan være skriftlig og tilgængelig, så både ledelsen, medarbejderne og Arbejdstilsynet kan læse den.

Hvordan kommer man i gang med at lave en APV?

Kom godt i gang med APV'en ved at læse CRECEAs guide til APV, som du finder links til her på siden. Du er også meget velkommen til at kontakte CRECEA alle hverdage på +45 70 10 86 00 eller crecea@crecea.dk, så hjælper vi dig med at finde en af vores konsulenter, der kan hjælpe jer.

Del

Kontakt

Kontakt

Jens Kjær Jensen

Arbejdsmiljøkonsulent, Miljøtekniker

Kontakt

Simon Bach Nielsen

Sociolog

Kontakt

Karen Boeskov

Arbejdsmiljøkonsulent, Ergoterapeut

Kontakt

Michael Bendix Hansen

Arbejdsmiljøkonsulent, Ingeniør

Sådan arbejder vi

CRECEA rådgiver dig til lige nøjagtigt den løsning, du har brug for.

For CRECEA er det vigtigt, at vi leverer den rådgivning, som du og din organisation har brug for. Derfor vil vi i CRECEA bruge nogle kræfter på at afklare en opgaves indhold, inden vi går i gang

Læs mere