ergonomisk arbejdsmiljø

Ergonomisk arbejdsmiljø handler om at se på hele arbejdspladsen og arbejdsfunktionen 

Ergonomi er ikke kun et spørgsmål om, at den enkelte medarbejder skal løfte eller sidde rigtigt. Det er nærmere et spørgsmål om at se på hele arbejdspladsen og arbejdsfunktionen. Derfor er CRECEAs tilgang til ergonomiske udfordringer altid at undersøge en ergonomisk udfordring ”hele vejen rundt”.

Det betyder, at det sjældent kun er en enkelt medarbejder der bliver involveret i at løse en ergonomisk udfordring. CRECEA vil derimod ofte også involvere arbejdsmiljøorganisationen, ledelse og de øvrige kolleger.

Det vil sige, at får CRECEAs fysio- og/eller ergoterapeuter en henvendelse, der drejer sig om at afdække et ergonomisk problem, så vil de fx spørge ind til:

  • Hvilke gener oplever medarbejderen?
  • Er der andre kollegaer som oplever samme symptomer?
  • Er der aflastende hjælpemidler (fx hæve/sænkeborde, løfteredskaber, forflytningslagener) til rådighed og bliver de benyttet?
  • Hvad er der gjort for at mindske belastningerne?
  • Er der variationsmuligheder i arbejdet?
  • Giver forholdene anledning til ændringer i APVen?

CRECEA vil altså arbejde ud fra 4 hovedoverskrifter for netop at komme hele vejen rundt i den ergonomiske rådgivning:

1. Hvordan er arbejdspladsen indrettet?
2. Hvilke arbejdsbevægelser og -stillinger anvender medarbejderen?
3. Hvilke hjælpemidler bruger medarbejderen?
4. Hvordan er arbejdet organiseret? (variation, pauser, arbejdsopgaver)