Find ud af hvordan du skaber trivsel i storrummet - uden store investeringer

Storrumskontorer kan give mere trivsel på grund af flere sociale relationer, bedre samarbejde og mere videndeling. Men for mange medarbejdere er arbejdet i storrumskontorer lig med støj, forstyrrelser, træthed, hovedpine, manglende koncentrationsevne og dermed manglende effektivitet.
Ofte oplever medarbejderne fx generende baggrundsstøj, uro og forstyrrelser fra kolleger, der snakker, telefoner der ringer, og folk der går igennem kontoret. Og lige så ofte oplever de skiftende temperaturer, generende træk og dårlig luft.

Mange virksomheder oplever ligeledes, at problemer relateret til at sidde i storrumskontor er et punkt, som altid er med i APVen. Ofte kan problemerne efterlade arbejdsmiljøgruppen og ledere en smule handlingslammede med tanker som ”vi har nu engang de rammer vi har”, ”vi har prøvet – men det nyttede ikke”, ”vi har bare ikke de penge, der skal til” eller ”det er en dygtig arkitekt, som har tænkt fine tanker om kontoret og endda nedlagt forbud mod at ændre på selv den mindste detalje”.
Men man kan faktisk gøre meget for at forbedre livet i storrumskontoret – også uden at skulle lave store investeringer.

Med den rette viden om indretning af storrumskontorerne kan man opnå, at medarbejderne oplever storrumskontoret som en gevinst, hvor man har flere sociale og faglige relationer, bedre samarbejde, mere videndeling og dermed større trivsel og arbejdsglæde.

Denne viden kan CRECEA give.

Med CRECEAs rådgivning får du viden om:

 • Hvordan vi designer et storrumskontor, så vi får mere trivsel og effektivitet
 • De væsentlige elementer der har betydning for arbejdsmiljøet i storrumskontorer – fx medarbejderinddragelse, organisering af arbejdet, arbejdspladsindretning, indeklima, belysning, støj og akustik
 • Inspiration og redskaber til at skabe og gennemføre forandringer i storrumskontorer
 • Praktiske anvisninger til indretning
 • Hvordan man kan bruge nudging til at forbedre vores oplevelser i storrumskontorer
 • Målinger af indeklima, ventilation og støj

  Her er 7 gode råd til, hvordan man forebygger støj i storrumskontoret:
  1. Vær opmærksom på møbleringens betydning for støjniveauet
  2. Begræns lydens spredning i kontoret, fx ved at opdele lokalet med skillevægge eller lydbafler under loftet
  3. Brug en gulvbelægning i kontorer og på gange, der minimerer støj fra fodtrin
  4. Begræns behovet for at skulle gå gennem kontorområder/arbejdsområder
  5. Køb støjsvage maskiner, når der skal købes nyt
  6. Indstil telefon mht. begrænsning af støj fra ringetoner (lydniveau og varighed)
  7. Opstil retningslinjer for, hvordan man færdes og har samtaler på kontoret
Del

Kontakt

Kontakt

Jens Kjær Jensen

Arbejdsmiljøkonsulent, Miljøtekniker

Kontakt

Michael Bendix Hansen

Arbejdsmiljøkonsulent, Ingeniør

Kontakt

Tine Ravn Holmegaard

Arbejds- og organisationspsykolog, aut., specialist

Sådan arbejder vi

CRECEA rådgiver dig til lige nøjagtigt den løsning, du har brug for.

For CRECEA er det vigtigt, at vi leverer den rådgivning, som du og din organisation har brug for. Derfor vil vi i CRECEA bruge nogle kræfter på at afklare en opgaves indhold, inden vi går i gang

Læs mere