Temadag om biologisk arbejdsmiljø

Målrettet medarbejdere der arbejder med affaldshåndtering, spildevand og flis/halm

Tid og sted

Dato

Sted

Efteruddannelse i arbejdsmiljø

Temadag om biologisk arbejdsmiljø

Har I nogensinde spekuleret over de usynlige risici, I selv eller jeres medarbejdere står overfor i jeres daglige arbejde?

Mikroorganismer udgør en betydelig arbejdsmiljørisiko, men hvor farlige er de egentlig i forhold til vores sundhed? Og hvornår kan de udgøre en sundhedsrisiko?

Dette er blot nogle af de spørgsmål, vi vil adressere, når vi den 27. februar 2024 afholder en temadag om de biologiske aspekter ved at arbejde med affaldshåndtering, spildevand eller flis/halm.

Vi har inviteret 3 spændende forskere fra Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) til at komme og dele deres viden fra nyeste forskning med os.

Temadagen bliver afviklet med en blanding af oplæg fra forskerne, workshops og sparring mellem deltagerne og forskerne. Vi ønsker at dele viden og skabe dialog om de risici, I står overfor samt finde løsninger og bedste praksisser til at sikre trivsel og sundhed for jeres medarbejdere.

På temadagens workshops omsætter vi således dagens nye viden til praktiske indsatser i jeres virksomheder. Det kan fx være:

  • Dialog om hvordan vi kan inddrage den nye viden fra forskerne i metoder til at udarbejde den lovpligtige biologiske risikovurdering
  • Drøftelse af muligheder for forebyggelse af den biologiske risiko, herunder rengøringsniveau, indretning etc
  • Drøftelse af, hvordan man i hverdagen praktisk kan håndtere de udsættelser,
    som NFA ser i sine studier
  • Drøftelser af den nyligt opdaterede AT-vejledning om Biologisk forebyggelse og hvordan man håndterer kravet om arbejdsmedicinske undersøgelser

Dine undervisere på dagen

Jens Winbladh, cand.scient og arbejdsmiljøkonsulent i CRECEA vil i samarbejde med sin kollega Karen Klarskov Møller - også cand.scient og arbejdsmiljøkonsulent - styre jer godt igennem dagen, så der bliver tid til oplæg fra forskerne, dialog- og procesarbejde, hvor den nye viden kobles med de konkrete udfordringer, deltagerne oplever i hverdagen.

Karen og Jens ser frem til en spændende og lærerig dag.

 

Her ser du de 3 inviterede forskere fra NFA  

EKSPONERING OG ANTIBIOTIKA-RESISTENS PÅ TVÆRS AF ARBEJDSMILJØER – MED FOKUS PÅ ARBEJDE PÅ BIOBRÆNDSELSANLÆG OG BIOAFFALDSANLÆG

Antibiotikaresistens hos humanpatogene svampe er et
sundhedsproblem, som er opstået i nyere tid. Resistensudviklingen kan ske i forbindelse med behandling af mennesker samt ved brug af svampepesticider i landbruget. Resistens ses derfor både i kliniske isolater og isolater taget fra miljøet.
I projektet har vi undersøgt forekomsten af antibiotikaresistente svampe på tværs af arbejdsmiljøer. Samtidigt har vi undersøgt, om der er sket en ændring i forekomsten over tid. Vi har analyseret luftprøver, der er taget gennem en 20-årig periode på danske arbejdspladser for humanpatogene svampe, og testet svampenes modtagelighed over for et udvalg af de mest anvendte svampemidler.
VED VICTOR CARP KOFOED.

BÆRER VI SVAMPE OG BAKTERIER PÅ VORES ARBEJDSTØJ

Vi har udviklet en metode til at undersøge, om bakterier og svampe sætter sig på vores tøj igennem en arbejdsdag. Vi har brugt metoden til at undersøge akkumulering af svampe og bakterier på skraldemænds arbejdstøj og til at få viden, om de igen kan blive frigivet til luften, hvor de kan blive indåndet. Vi har også undersøgt, om der er
sygdomsfremkaldende bakterier og svampe.
VED MOHAMMAD SEEIAR DELSUZ

EKSPONERING FOR ENDOTOKSIN, SVAMP, OG BAKTERIER I ARBEJDSMILJØET

Vi udsættes alle dagligt for luftbårent endotoksin, svampe og bakterier, men i nogle arbejdsmiljøer eksponeres medarbejderne for særligt høje niveauer fx pga. det de håndterer eller den bygning de arbejder i, og i andre arbejdsmiljøer er det måske særligt typen af eksponering der er problematisk.
I sit oplæg vil Anne Mette Madsen komme med eksempler på eksponeringsniveauer og typer fra forskellige arbejdsmiljøer og give eksempler på, hvordan de på NFA arbejder med risikovurdering af eksponeringerne.
VED ANNE METTE MADSEN

Del

De mest stillede spørgsmål

Er kurset kun for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen?

Svar: Nej, kurset er for ALLE, der vil arbejde med trivsel

Får jeg et kursusbevis?

Svar: Ja, det får man. Kurset gælder som supplerende undervisning af arbejdsmiljøorganisationen

Er der eksamen?

Svar: Nej, det er der ikke

Praktiske informationer

Firmakurser

Dette kursus tilbydes også som firmakursus

Læs mere her