trivsel

Mobning kan være skjult, indtil man spørger

Den nyeste danske undersøgelse af mobning fra 2018 (NFA) viser, at 10,7 % af den arbejdende befolkning har følt sig udsat for mobning i løbet af et år. Mobning er krænkende handlinger, som har alvorlige konsekvenser for dem, det går ud over. Derfor vil det altid kræve handling, hvis man ved eller bare har på fornemmelsen, at der kan forekomme mobning på en arbejdsplads.

Mobning er også et komplekst fænomen, og derfor kan det være svært at vide, hvad man skal gøre i tilfælde af mobning eller i tilfælde af mistanke derom.

Typiske reaktioner

Typiske reaktioner når man opdager, at der er mobning på en arbejdsplads er overraskelse, bekymring og frustrationer over, hvad man dog skal gøre, og disse reaktioner bliver gerne fulgt op af en hel række spørgsmål.

Det kan være spørgsmål som:

  • Hvornår kan noget kaldes mobning, og hvornår er det en konflikt?
  • Det hele er så uoverskueligt og uhåndterbart - hvad gør man?
  • Hvornår og hvordan handler man?
  • Hvem skal vide noget?
  • Hvordan kan vi bedst hjælpe?

Og ikke mindst er det spørgsmålet: ”hvem er det?” Her er det både den, som oplever sig mobbet, hvad der er sket – og hvem har mon gjort det?, man tænker på.

Det spørgsmål skal man ifølge CRECEAs psykologer, som rådgiver inden for området, slet ikke bruge kræfter på at besvare, fordi mobning finder sted i kulturer, der tillader det. Dvs. at det ikke kun drejer sig om 2 personer - den der mobber og den der bliver mobbet - men derimod om bl.a. at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø / kulturen på arbejdsstedet.

Både forskningen og CRECEAs erfaring fra praksis viser nemlig, at der findes adskillige former for mobning, og de forskellige mobbefænomener kan knyttes til forskellige udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø.

Derfor er det meget mere relevant at stille spørgsmålet: Er der en sammenhæng mellem mobning og udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø?

Med den viden kan man forsøge at indsnævre, hvilke udfordringer mobningen hænger sammen med:

  • Kan det være, at der generelt i virksomheden bør sættes ind i forhold til konflikthåndtering?
  • Handler det om, at omgangsformen er mere hård end kærlig?
  • Kan oplevelsen af mobning bunde i, at der er stærke normer for, hvordan man skal gøre og være for at passe ind?
  • Eller handler det måske snarere om uenighed om, hvordan kerneopgaven skal løses – og hvad den enkelte skal bidrage med?

Få E-bogen som guider dig i at håndtere mobning

CRECEA har udviklet et redskab, som er en guide, man kan følge, hvis man oplever mobning på en arbejdsplads. Guiden hjælper med at komme fra kortlægningen, hvor det bliver tydeligt, at der er mobning til tilbagemelding af resultater til medarbejderne og frem til handling på resultaterne.

Få E-bogen her