Arbejdsmiljørepræsentant

Hvad er arbejdsmiljø?

Når vi går på arbejde, bliver vi alle udsat for fysiske, psykiske og sociale påvirkninger. De påvirkninger er vores arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø er også den forebyggelse, der er mulig for at undgå arbejdsskader og for at give os et bedre arbejdsliv

Hvis vi ser på Lov om arbejdsmiljø, er Arbejdsmiljølovens formål ”at skabe et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet”. Det betyder, at vi alle skal kunne udføre et arbejde så sikkert og sundt som muligt. Vi skal ikke kunne komme til skade ved ulykker eller ved at få en sygdom som konsekvens af, at vi går på arbejde.

3 Begreber om love og arbejdsmiljøregler der er værd at kende:

 1. Lov om arbejdsmiljø

Som de øverste og mest overordnede arbejdsmiljøregler har vi Lov om arbejdsmiljø. Lov om arbejdsmiljø vedtages i Folketinget.

 1. Arbejdstilsynet

Til at effektuere loven har vi Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet fortolker lovgivningen og udarbejder vejledninger - kendt som AT-vejledninger.

 1. Vejvisere

Ud fra vejledningerne kommer arbejdsmiljøvejviserne. Arbejdstilsynet har udarbejdet 36 vejvisere, som beskriver typiske arbejdsmiljøproblemer inden for de enkelte brancher.

Ansvar og pligter. Alle har et ansvar for, at arbejdsmiljøproblemer bliver løst.

Er alt det der med arbejdsmiljø ikke bare chefens ansvar, kan nogle medarbejdere tænke. Mens ledere kan have en opfattelse af, at hvis man nu har sagt til medarbejderne, at de skal tage høreværn på, så må de selv om, om de rent faktisk gør det.

Men der ligger faktisk et ansvar flere steder – og flere kan gøre noget, hvis de bare ved, at de skal.

Hvorfor skal man vide, hvad man har ansvar for?

Hvis man oplever medarbejdere, der ikke løser problemer, følger instrukser eller gør opmærksom på problemer, viser det sig ofte at være, fordi de ikke kender til deres ansvar. Når de kender deres ansvar, vil man oftest opleve, at de tager ansvaret på sig, og at problemerne bliver løst hurtigere og mere effektivt. Det betyder, at ledelse og arbejdsgiver skal involvere sig mindre i småting – og får tid til at arbejde med større og vigtigere arbejdsmiljøproblematikker.

Her er en kort gennemgang af, hvem der har ansvaret for hvad, når det gælder arbejdsmiljø.

Som medarbejder har man ansvar for:

 • At følge de instrukser, der bliver givet. Og altså fx tage høreværn på, når det er påkrævet
 • At påpege de fejl, man oplever og ser – og rette dem, hvis man kan
 • Give arbejdsmiljøorganisationen eller lederen besked om fejlen, hvis man ikke kan rette den

Et eksempel:
Ser man som medarbejder fx et søm i væggen, som man kan rive sig på, kan man selv forsøge at fjerne det. Hvis det ikke er muligt, skal man give beskeden videre.

Som leder har man ansvar for

 • At gøre noget ved de fejl, som man opdager, eller som medarbejdere påpeger
 • Kan man ikke løse problemet, skal man sende det videre i systemet - i sidste ende til arbejdsgiver

Som arbejdsgiver har det endelige ansvar for

 • At gøre noget ved de fejl, som man opdager eller bliver gjort opmærksom på fra medarbejdere eller leder

Fakta:

 • Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, og det er arbejdsgiveren, der skal etablere og organisere arbejdsmiljøarbejdet
 • Arbejdslederen skal medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige inden for det arbejdsområde, som denne leder. Arbejdslederen skal herunder påse, at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter deres hensigt
 • Medarbejdere skal deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed

Her finder du en uddybende oversigt over arbejdsgivers, arbejdsleders og medarbejders opgaver