Arbejdsmiljø

ISO 45001 Ledelsessystem

5 forskelle der giver et bedre arbejdsmiljø, 3 myter om arbejdsmiljøcertificering og 7 argumenter for at lade en virksomhed arbejdsmiljøcertificere

Med ISO 45001 har du chancen for at skabe et nyt ledelsessystem, som er slankere og giver overblik over arbejdsmiljøet, hvor man ikke bare holder øje med arbejdsmiljøet, men hvor topledelsen faktisk tvinges til at forholde sig til arbejdsmiljø på et strategisk niveau.

I løbet af de næste 3 år – og senest den 12. marts 2021 - udfases den eksisterende arbejdsmiljøstandard OHSAS 18001, og den erstattes af den europæiske standard ISO 45001.

I CRECEA er vi enige om, at den nye standard ISO 45001 er en klar forbedring. Den er nemlig et udtryk for et mere velfungerende ledelsessystem, som har potentiale til at kunne skabe et bedre arbejdsmiljø.

ISO - 960

CRECEAs ingeniør Henrik Elberg fremhæver her de 5 forskelle, som, han mener, er de væsentligste for et bedre arbejdsmiljø:

Forskel # 1 En del af et integreret ledelsessystem
En af de væsentlige ændringer med ISO 45001 er, at den kører efter den såkaldte High Level Structure. Det betyder, at den har samme opbygning som ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljø), og dermed er det oplagt at integrere ledelsessystemerne. Arbejdsmiljøet behøver altså ikke længere sidde i sin egen sidevogn, den kan nu komme ombord hos resten af virksomhedens ledelsessystemer.

Forskel # 2 Topledelsen skal involveres
En anden vigtig ændring er, at ISO 45001 har skærpet kravene til ledelsens involvering. Ledelsen skal nu være med til at sikre, at ledelsessystemet har det rette fokus og understøtter kerneforretningen. Man kan altså som topledelse ikke længere uddelegere ledelsessystemet og så regne med, at andre tager sig af det indtil den årlige evaluering, hvor det igen bliver nærværende.

Forskel # 3 Færre procedurer og mere adfærd
Det har vist sig, at lette ledelsessystemer har klart flere fordele end ulemper set i relation til tunge systemer. ISO 45001 lægger op til at reducere omfanget af procedurer og i stedet arbejde bevidst med motivation og adfærd, således at medarbejderne gennem deres indsigt i arbejdsmiljø og vilje til at udvise sikker adfærd er med til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Forskel # 4 Arbejdsmiljø ved underleverandører og outsourcede processer
Med ISO 45001 er der krav om, at virksomheden også skal have styr på arbejdsmiljøet i outsourcede processer samt vikarer, man fx hyrer ind gennem et vikarbureau.

Forskel # 5 Arbejdstilsynet kan igen komme på besøg
Arbejdstilsynet kan nu gennemføre såkaldte undersøgelsesbesøg på arbejdsmiljøcertificerede virksomheder (dem med kronesmiley). Så en arbejdsmiljøcertificering holder ikke længere Arbejdstilsynet fra døren.

Ligeledes identificerer Henrik Elberg 3 myter om arbejdsmiljøcertificering - mon du også tror på dem?

Myte # 1 Et ledelsessystem er alt for bureaukratisk
Ja. Det kan være rigtigt. Der er gennem tiderne skabt mange tunge og bureaukratiske ledelsessystemer. Men det har bare aldrig været intentionen med et arbejdsmiljøledelsessystem, at det skulle være bureaukratisk.

I den nye ISO 45001 arbejdsmiljøstandard er der fokus på at skabe et let og dynamisk ledelsessystem, der langt mere fokuserer på ledelse frem for system.

Vi er på vej væk fra bureaukratiske systemer.

Myte # 2 Ingen interesserer sig for alvor for ledelsessystemer
Korrekt. Det har været (og er til dels stadig) et af paradokserne indenfor ledelsessystemer. Mange har oplevet, at ledelsen typisk har sat en ledelsesrepræsentant i spidsen for systemet og kun forholdt sig til det ved den årlige evaluering.

Men det er slut nu. Et af de nye krav i ISO 45001 er nemlig, at ledelsen tvinges til at forholde sig aktivt til organisationens rammer og vilkår, og dermed bliver ledelsessystemet hævet op på et strategisk niveau, hvor det faktisk giver værdi for topledelsen at deltage aktivt i processen omkring hele rammesætningen for arbejdsmiljøledelsessystemet.

Myte # 3 Arbejdsmiljøet er ikke bedre hos arbejdsmiljøcertificerede virksomheder
Nej. Det er korrekt, at undersøgelser har vist, at der ikke nødvendigvis er sikkerhed for et fejlfrit arbejdsmiljø, blot fordi man er arbejdsmiljøcertificeret. Det afhænger naturligvis af virksomhedens vilje og evne til at arbejde forebyggende med arbejdsmiljøet.

Der er dog en tendens i lovgivningsarbejdet i Danmark til, at en arbejdsmiljøcertificering også skal være et udtryk for, at arbejdsmiljøet faktisk er af høj standard

Hvorfor skal man lade sig arbejdsmiljøcertificere? 

Få her Henrik Elbergs 7 argumenter for, hvorfor man skal lade sin virksomhed arbejdsmiljøcertificere. Med en arbejdsmiljøcertificering:

1: Bliver du i kontrol med risici og arbejdsmiljøpåvirkninger
2: Går du fra brandslukning til forebyggelse
3: Forankrer du ansvaret for arbejdsmiljøet i topledelsen
4: Får du alle medarbejdere inddraget i arbejdet frem mod et endnu bedre arbejdsmiljø
5: Kan du tiltrække fremtidige dygtige kollegaer, der kun vil arbejde for sikre og ansvarlige virksomheder
6: Kan du koble arbejdsmiljøarbejdet med det eksterne miljø og kvalitet, således at disse områder løfter og understøtter virksomhedens kerneforretning som en samlet enhed
7: Har du lavet en god investering. Forskningen viser, at arbejdsmiljøinvesteringer typisk giver pengene 2,2 gange igen