Arbejdsmiljø

Konflikter

Konflikter skal give udvikling - ikke mistrivsel

I dette blogindlæg fortæller CRECEAs arbejds- og organisationspsykolog Tine Bødker Grynnerup, hvorfor man aldrig må ignorere en konflikt, og hvorfor man kan være godt tilfreds, når en konflikt stadig er larmende og "til besvær".


Konflikter er udfordringer, hvor lederens håndtering har afgørende betydning for medarbejdernes trivsel og det psykiske arbejdsmiljø.

Derfor er konflikter et af de svære emner, man ikke må ignorere som leder.  Som leder skal man bl.a. forstå:

  • Kulturens betydning for at kunne sætte ind overfor konflikter
  • Konflikters dynamikker – herunder deres udvikling og afvikling
  • Hvornår man griber ind i tide
  • Hvordan man griber ind

Jo bedre forståelse, jo større er muligheden for at sikre trivsel og effektivitet på arbejdspladsen.

Er det nemt og bare noget man gør som leder?

Svaret er nej.

Konflikter går (desværre) ikke væk af sig selv
At håndtere konflikter er svært, og usikkerheden i forhold til om man gør noget forkert, kan betyde, at man som leder forsøger at gå uden om en konflikt.
Mange ledere venter og håber, at konflikten løser sig af sig selv. Og hvis man som leder i en periode ikke hører noget, er det nærliggende at tro, at en potentiel konflikt er løst.

Men det er den måske ikke.

Med konflikter gælder nemlig:
Konflikter, som ”larmer”, er ofte lettest at håndtere.
Her er der stadig en form for dialog mellem parterne i konflikten, og man kan få en fornemmelse af, hvad konflikten handler om.

De ”tavse” konflikter derimod er oftest svære at løse.
Når konflikter er gået fra larmende til tavse, har parterne opgivet dialogen. Fjendebilledet af den anden er forstærket, og konflikten er spredt længere ud i organisationen. Konflikten er typisk mere fastlåst og sværere at løse.

Konflikter kan også rumme en udvikling
Konflikter skal løses, og bliver de løst på en god måde, rummer de endda mulighed for forbedring og udvikling. Fx kan man som følge af en konflikt i højere grad blive bevidst om forskellige kompetencer i teamet, så en opgave fremover bliver løst bedre, eller et enkelt team eller en organisation kan blive mere velfungerende.

Så ledere – I må ikke ignorere konflikter, tag dem alvorligt, løs dem og opnå (måske) organisatoriske forbedringer.

På CRECEAs Lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø er et af emnerne håndtering af konflikter. Læs mere om uddannelsen her.