Arbejdsmiljø

LovService gør lovgivningen mere relevant

En digital løsning der hjælper virksomheder med at leve op til gældende lovgivning.

Hos CRECEA har vi udviklet en digital løsning, der hjælper virksomheder med at leve op til den gældende lovgivning. Vores erfaring er, at de kunder, der anvender systemet, oplever en betydelig tidsbesparelse i deres arbejde, fordi de med LovService kun skal forholde sig til relevante opdateringer.
Nedenfor kan du læse om, hvordan LovService hjælper IAT og Vand og affald i Svendborg Kommune i hverdagen. Læs med her.

Før læste jeg al lovgivning igennem for at finde de nyeste opdateringer. Nu læser jeg kun den relevante. Og så får jeg den endda serveret.

Ordene er Mette Marie Haubaks. Hun er HSEQ-chef ved IAT i Esbjerg, en international virksomhed, der arbejder med miljørigtig fragt og logistik af blandt andet farligt gods.

Når man som IAT transporterer kemi, der både er giftig og miljøfarlig og er en certificeret virksomhed, kræver det, at man har godt styr på den lovgivning, der gælder for IAT, og det er en del af Mettes job at have det overblik. Derfor er IAT for nyligt blevet tilkoblet CRECEA LovService.

”Med det her lovgivning skal man virkelig holde tungen lige i munden, så det er godt at vi kan læse om det, der er relevant for os på en overskuelig og simpel måde,” fortæller hun.

CRECEA LovService er en digital service, der holder virksomheder opdaterede på den lovgivning, der er relevant for dem. Virksomheden kan vælge mellem forskellige abonnements-pakker for at få opdateringer og handlingsanvisninger inden for de lovområder, der er relevant for virksomheden.

”Det vi kan give vores kunder med LovService, er en simpel og overskuelig adgang til de ændringer i lovgivningen, som er relevante for den enkelte kunde. Med LovService hjælper vi vores kunder med at filtrere lovændringer, og vi beskriver konsekvenserne for den enkelte virksomhed,” fortæller Jens Kr. Winbladh, der er markedschef for teknik og miljø i CRECEA og ansvarlig for CRECEA LovService.

Opstartsmøde sikrede at Mette får de rigtige opdateringer

Det er ikke kun jurasprog og kringlede paragraffer, der gør lovgivning til en kompliceret størrelse. Det kan også koste en masse tid at sætte sig ind i, hvor den relevante lovgivning skal findes. Derfor begynder en tilkobling til CRECEA LovService altid med et opstartsmøde.

Inden mødet var vi helt sikre på, at vi havde styr på hvilke lovgivninger, vi skulle have med. Men på mødet med Jens opdagede han flere områder, der også var vigtige for os. Så det var godt vi fik det indledende møde, ellers havde vi ikke fået alle detaljerne med,” fortæller Mette Marie Haubak.  

Når den individuelle lovkravsliste er sat op, får virksomheden to gange årligt opdateringer om relevante lovændringer sammen med en kort anvisning til, hvad der bør gøres for fortsat at leve op til lovgivningen.

”Det er vores erfaring at systemet frigiver en masse tid, fordi vores kunder ikke behøver forholde sig til irrelevant lovgivning,” fortæller Jens Kr. Winbladh.

Den erfaring kan Mette Marie Haubak godt genkende.

Jeg sparer rigtig meget tid. Nu læser jeg ikke al lovgivning igennem, for at lede efter opdateringer, men kun den lovgivning, hvor der faktisk er opdateringer,” fortæller hun.

Lars støtter sig til opdateringer på miljøområdet

Hos Vand og Affald i Svendborg Kommune bruger HSE-koordinator Lars Andersen LovService til at holde sig opdateret på lovgivning på miljøområdet.

Forsyningsbranchen er gennemreguleret og lovtung. Ændringerne kan være svære at fortolke til praksis, og hvilken betydning det kan have for selskabet,” fortæller han.

For Lars har LovService gjort arbejdet med lovgivningen lettere.

”LovService systematiserer de gældende krav. Vi er certificeret på miljø, arbejdsmiljø, kvalitet og fødevarestandarden. Gennem LovService opnår vi en systematik i den måde, vi løbende skal evaluere standarderne på, og det betyder, at vi sparer tid fortæller han.

Vidensdeling og en overskuelig løsning

Tilbage hos Mette Marie Haubak hos IAT har LovService ikke kun gjort hendes arbejde lettere, men også deling af vigtig information er blevet mere simpel.

Det er med LovService blevet muligt at dele viden og opdateringerne med flere i virksomheden. Nu kan jeg bare sætte mine kollegaers navn og mailadresse på, og så kan de selv logge sig ind og se det, der er relevant for dem. Det er rigtig smart, når vi sidder på forskellige matrikler, for så sparer jeg at skulle følge op ved at ringe eller skrive til dem,” fortæller hun.

IAT bruger også LovService til at dokumentere overfor eksterne parter, at virksomheden holder sig opdateret på lovgivningen, som de skal som certificeret virksomhed.

Overfor eksterne kan vi vise at vi har fulgt op, og det kan vi gøre på en enkel og overskuelig måde. Systemet vinder på overskueligheden,” afslutter Mette.

Om LovService
CRECEA LovService er en digital service, der hjælper din virksomhed med at overholde den gældende lovgivning. I abonnerer kun på de lovområder, der er relevante for jer og CRECEAs rådgivere guider jer til den rigtige opsætning af jeres lovkravslister.

LovService dækker i øjeblikket lovgivning inden for arbejdsmiljø, miljø, brand, energi og farligt gods (vejtransport). Men vi har også mulighed for at overvåge lovgivning, der ligger udenfor disse områder for jer.

Læs mere på crecealovservice.dk eller send en mail til lovservice@crecea.dk.