8877400014

Få viden og inspiration i vores blog

Trivselsundersøgelsen viser mobning - hvad nu?

MobningPsykisk arbejdsmiljøOffentlig sektor

Start op efter ferien uden stress

StressArbejdsmiljøtrivselPsykisk arbejdsmiljø

Hvad signalerer dit autosvar?

StressArbejdsmiljøtrivselPsykisk arbejdsmiljø
Dec 17, 2020 8:56:51 AM Konflikter

Konflikter skal give udvikling - ikke mistrivsel

Dec 14, 2020 3:30:55 PM Social kapital

Viden om social kapital, psykisk arbejdsmiljø og ledelse – og hvordan det fører til fokus på kerneopgaven og bedre produktivitet.

Nov 26, 2019 10:15:50 AM Mobning kan være skjult, indtil man spørger

Den nyeste danske undersøgelse af mobning fra 2018 (NFA) viser, at 10,7 % af den arbejdende befolkning har følt sig udsat for mobning i løbet af et år. Mobning er krænkende handlinger, som har...

Nov 26, 2019 10:15:34 AM Kender du prisen på en sygemeldt medarbejder?

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) undersøger hvert 2. år danskernes arbejdsmiljø, og i den nyeste undersøgelse (NFA 2018) angiver 13,6 %, at de har følt sig stresset ’hele tiden’...

Sep 20, 2019 10:39:48 AM Hjælp en stressramt kollega

Få en beskrivelse af hvad du skal kigge efter, og hvad du skal gøre, hvis en kollega viser tegn på stress

May 27, 2019 9:26:00 AM Sådan understøtter du som leder den gode trivsel

Artikel om stress og ledelse