Arbejdsmiljørepræsentant

Sådan får du dine kollegers tillid

Vind kollegernes tillid og bliv en værdifuld AMR

Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) bliver dit arbejdsmiljøarbejde meget nemmere, når dine kolleger stoler på dig og tør komme til dig, når tingene ikke glider. Men hvordan får du dine kollegers tillid? Og hvorfor overhovedet bekymre sig om den?

Det får du svarene på i denne artikel.
Din rolle som arbejdsmiljørepræsentant er at bidrage til en sund og sikker arbejdsplads for dig og dine kolleger. Men indimellem kan der også være svære ting, der skal tages hånd om, det kan være, der er sket fejl eller at der er opstået konflikter. For at vi kan arbejde med de svære ting på arbejdspladsen, er tillid, respekt og anerkendelse nødt til at være til stede, ellers tør vi ikke sige højt, hvad vi tænker, og hvad vi føler. En høj grad af tillid, respekt og anerkendelse bliver ofte betegnet som psykologisk tryghed.

Psykologisk tryghed er oplevelsen af, at man er fri til at dele sine ideer, fejl og kritik, uden frygten for at blive straffet eller ydmyget for sine udtalelser. Men psykologisk tryghed kommer ikke af sig selv. Det kræver at vi stoler på hinanden, hvis vi skal have lyst til at dele oplevelser, når noget er svært.

Sådan opnår du tillid som AMR
Det ligger i definitionen af tillid, at den eksisterer mellem to mennesker, og derfor er du ikke selv 100% i kontrol over, om andre har tillid til dig eller ej. Alligevel kan du som AMR tænke over en række ting, der øger sandsynligheden for, at dine kolleger har tillid til dig.

Skab relationer: Som arbejdsmiljørepræsentant repræsenterer du mange kolleger, og det er meget sandsynligt, at du ikke har daglig kontakt til alle. Det er dog godt givet ud at investere i en god relation til de kolleger, du repræsenterer, da det øger sandsynligheden for at de vil række ud, hvis de har brug for hjælp. Den gode relation kan du blandt andet opbygge ved at være synlig på din arbejdsplads, så kolleger ved, hvem de skal gå til, hvis de har brug for hjælp.

Fokuser på anerkendelse og vær nysgerrig: Når dine kolleger kommer til dig med historier og input bør du møde dem med anerkendelse og oprigtig nysgerrighed efter at lære – ikke med afvisning eller forsvar. At opbygge en kultur, hvor kolleger tør sige svære ting højt starter med åbenhed, og at man føler sig lyttet til og anerkendt, når man deler oplevelser, især hvis det handler om svære emner.

Gå forrest: Som AMR er du rollemodel og ambassadør for arbejdsmiljøet. Når du går forrest i forhold til det gode arbejdsmiljø og trivslen vil dine kolleger kunne se, at du sætter handling bag dine ord. Det giver dem større grund til at stole på dig, det du siger og oprigtigheden i de spørgsmål du stiller ud i organisationen. Du kan eksempelvis gå forrest ved at sætte arbejdsmiljøarbejdet som et fast punkt på dagsordenen på jeres personalemøder, eller du kan sende nyhedsmails om arbejdsmiljøarbejdet og de indsatser der arbejdes på.

Husk din dobbelt-rolle: Som AMR arbejder du sammen ledelsen og evt. TR, HR og andre AMR om den forebyggende arbejdsmiljøindsats. Men du er også en central hjælp of støtte for dine kolleger, fx når noget går galt. Derfor er det vigtigt, at dine kolleger oplever imødekommenhed og omsorg, når de kommer til dig, så de også tør komme til dig, når tingene er svære.

Tillid er en gevinst for arbejdsmiljøet
At opbygge tillid kræver tid og en vedvarende indsats, men hvis du lykkes med at vinde den hos dine kolleger, vil dit arbejdsmiljøarbejde blive nemmere. Du vil opleve at dine kolleger tør dele deres oplevelser med dig, og at du dermed får bedre mulighed for at spotte udfordringer, der potentielt kan udvikle sig. Når dine kolleger tør åbne op, kan I sammen bedre få øje på problemer, før de vokser sig store.

TIP: Er du ny i rollen som arbejdsmiljørepræsentant, så vil du måske have gavn af at læse artiklen ”De 5 vigtigste ting, du skal huske som ny AMR”.