Få værktøjskassen fyldt op: Praktisk kursus i at opbygge en (u)enighedskultur

Dette er et praktisk hands-on kursus, hvor du lærer at forebygge "hverdagskonflikter" og dermed bevare de gode samarbejdsrelationer.

Få besked, når vi åbner op for tilmeldingen

Tilmeldingen til dette kursus er endnu ikke åben, men reservér din plads allerede nu, så kontakter vi til dig, når vi har en dato. Reservationen er ganske uforpligtende.

Supplerende efteruddannelse

Den gode grænsesætning

Når vi arbejder på samme arbejdsplads, kan vi ikke undgå at påvirke og blive påvirket af hinanden på forskellig vis. Vi har alle forskellige grænser for, hvad acceptabel adfærd er, og derfor er det utopisk at forestille sig en arbejdsplads, hvor man aldrig kommer til at overskride hinandens grænser, eller undgår konflikter og uoverensstemmelser.

For at bevare de gode samarbejdsrelationer er det derfor en god idé at styrke arbejdspladsens psykologiske tryghed og skabe en kultur, hvor det bliver naturligt at sige ”det synes jeg ikke er så rart, der gik du over min grænse”, og hvor vi som kolleger kan sige fra på hinandens vegne og indimellem have modet til at ødelægge den gode stemning, når det er nødvendigt.

For at lykkes med det er det nødvendigt at vide, hvordan du som fx leder, AMR, TR, HR kan rammesætte processer, så alle bidrager til den gode håndtering af svære situationer på arbejdspladsen. Det får du konkrete og praktiske værktøjer og input til på dette kursus. 

På kurset får du:

 • Opdateret viden fra forskning og lovgivning
 • Lejlighed til konkret at afprøve forskellige værktøjer til håndtering og forebyggelse af konflikter, mobning og krænkende handlinger
 • Refleksion over ”best practice” i håndtering af de sager, som er typiske at møde på arbejdspladsen
 • Gennemgang af de mest almindelige faldgruber – og hvordan du undgår dem 

Efter kurset:

 • Har du fået erfaring i at udføre relevante og forebyggende tiltag
 • Har du den nødvendige viden til at kunne gribe ind, når det er relevant
 • Kan du aktivt bidrage til at højne den psykologiske tryghed
 • Har du fået ideer til, hvordan almindelige sammenstød og misforståelser undgår at udvikle sig til større konflikter

På kurset er der høj grad af deltageraktivitet, idet vi afprøver værktøjer og inddrager cases fra film og/eller fra de cases deltagerne selv har ønske om at arbejde med (det er ikke et krav, at man selv medbringer cases – blot et tilbud 😊).   

Del

Uddannelsen er for dig der:

 • Vil arbejde med kulturen som en del af det psykiske arbejdsmiljø
 • Vil vide, hvordan I undgår, at nogen på arbejdspladsen føler sig krænket
 • Vil forebygge at nogen kommer til at krænke andre - uden at vide det
 • Ikke vil risikere at få et påbud af Arbejdstilsynet

De mest stillede spørgsmål

Får jeg et kursusbevis?

Svar: Ja, det får man. Kurset gælder som supplerende undervisning af arbejdsmiljøorganisationen

Er der eksamen?

Svar: Nej, det er der ikke

Praktiske informationer

Firmakursus

Dette kursus tilbydes også som firmakursus

Læs mere her