Gå tilbage

Rådgivning til det offentlige om sundhed

Hos CRECEA  ønsker vi at bidrage til at skabe verdens bedste offentlige organisationer, der skaber resultater og løsninger for borgere gennem dygtige arbejdsfællesskaber, hvor medarbejdere og lederes trivsel og sundhed er et vigtigt omdrejningspunkt

Rådgivning om sundhedsfremme målrettet udfordringer i den offentlige sektor

I CRECEA vægter vi et sundt og godt arbejdsmiljø, som sikrer glade medarbejdere, der trives og præsterer maksimalt på arbejdspladsen. Det kræver bl.a. fravær af risikofaktorer i arbejdet, som kan medføre arbejdsrelaterede sygdomme og sygefravær.

Vi forestår både rådgivning om et sundt arbejdsmiljø, forebyggelse af arbejdsbetingede sygdomme, nedbringelse af sygefravær, socialmedicinsk indsats for at fastholde medarbejdere og eliminering af risikofaktorer af betydning for den ansattes eller teamets sundhed.

Vores sundhedsfaglige ekspertise er bredt funderet med stor klinisk erfaring inden for almen medicin og arbejdsmedicin og optimeres løbende ved at holde os opdaterede om de seneste forskningsresultater.