Gå tilbage

Helbredsundersøgelse ved natarbejde

 

Rådgivning om helbredsundersøgelse ved natarbejde

Mange mennesker arbejder om natten, og fra forskningen ved vi, at der er særlige sundhedsrisici forbundet med natarbejde.
Det kan være søvnbesvær, psykiske problemer og reaktioner, mave-tarmforstyrrelser, hjertekarsygdomme og ufrivillig abort, ligesom at nogle sygdomme kan forværres som følge af natarbejde – fx diabetes.

Derfor er der al mulig god grund til at passe godt på vores natarbejdere og følge op på, om de trives med natarbejde.
Dette gøres ved at tilbyde medarbejdere med natarbejde en helbredsundersøgelse for natarbejdere.
Faktisk skal man som medarbejder med mere end 300 timer natarbejde om året tilbydes en undersøgelse der slår fast, om helbredet påvirkes af natarbejdet.

CRECEAs helbredsundersøgelse
CRECEAs helbredsundersøgelse for natarbejdere tager udgangspunkt i et spørgeskema, som bliver suppleret med målinger af forhold, der påvirkes af natarbejde, eller som udgør en særlig risiko. Det er fx blodtryk, kolesterol og blodsukker.
CRECEAs sundhedsfaglige konsulent gennemgår svarene på spørgeskemaet og resultaterne med den enkelte medarbejder, og i fællesskab udarbejder de en personlig handlingsplan med mål for forbedringer.
Endelig samler CRECEA alle de ansattes resultater i en samlet, anonymiseret rapport, som ledelsen kan bruge til at se generelle tendenser i helbredet hos virksomhedens natarbejdere og muligheder for forbedringer.

FAKTA

  • En natperiode defineres i Arbejdstidsloven som et tidsrum på mindst 7 timer, som omfatter tidsrummet imellem kl. 00.00 og kl. 05.00.
  • Medmindre andet er aftalt, er natperioden fra kl. 22.00 til kl. 5.00.
  • En natarbejder defineres i Arbejdstidsloven som en lønmodtager, der normalt udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden eller en lønmodtager, der udfører natarbejde i mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder (Kilde: AT-vejledning D.7.5).
  • Uanset om retten til helbredskontrol bunder i en kollektiv overenskomst eller af arbejdstidsloven, skal den meldes til Arbejdstilsynet. Denne anmeldelse står CRECEA for at indsende.