Gå tilbage

Nationale retningslinjer - Botilbud

De nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse. Skab sammenhæng i det forebyggende arbejde, så der opstår følgeskab

Nationale retningslinjer for botilbud

De nationale retningslinjer går på to ben: faglighed og arbejdsmiljø. En organisation, der fokuser på faglighed, kan blive ”halt” på arbejdsmiljødelen. Det kan f.eks. være en manglende systematik på følelsesmæssig aflastning, der fører sygemeldinger med sig. En organisation, der ikke vægter faglighed vil uafvendelig opleve flere voldsomme episoder og uheldig adfærd, hvilket derfor presser arbejdsmiljøet. Med de nationale retningslinjer som redskab er det muligt at finde balancen. CRECEA er underleverandør til Socialstyrelsen på dette område. 

Målrettet AMO og lederteams, der ønsker at skabe en sammenhængende, forebyggende tilgang, der giver mening for medarbejderne og understøtter en god og tryg arbejdsdag.

Udbytte

  • Viden om de nationale retningslinjer og hvordan forebyggelse, håndtering, læring samt organisatoriske rammer hænger sammen
  • Konkrete anvisninger på hvordan arbejdet gøres meningsfuldt, håndterbart og begribeligt for medarbejderne, så der bliver følgeskab