Gå tilbage

Rådgivning til det offentlige

Hos CRECEA  ønsker vi at bidrage til at skabe verdens bedste offentlige organisationer, der skaber resultater og løsninger for borgere gennem dygtige arbejdsfællesskaber, hvor medarbejdere og lederes trivsel og sundhed er et vigtigt omdrejningspunkt

Rådgivning om trivsel til det offentlige

Den offentlige sektor står foran mange udfordringer på både den korte og lange bane.

På den korte bane opleves en hverdag, hvor rekruttering og fastholdelse er et løbende tema. Sygefravær som følge af et dårligt arbejdsmiljø og nedslidning er højaktuelt. MeToo bevægelsen har sat et fornyet fokus på krænkende handlinger og vold, trusler og faglig forråelse er temaer som alle offentlige organisationer løbende må forholde sig til – ofte med pressen som rapporterende tilskuer.
På den lange bane skal offentlige organisationer arbejde tættere på borgerne gennem mindre bureaukrati og færre regler. Der skal samskabes og samarbejdes på tværs. Det stiller store krav til medarbejdernes og ledernes evner til at kunne navigere i en stadig mere kompleks virkelighed. Hertil kan lægges, at adgang til arbejdskraft bliver mindre de kommende år, og vi ser allerede velfærdsuddannelserne under pres.

I CRECEA skræddersyr vi vores rådgivning efter jeres behov og konkrete situation. Det betyder, at vi altid går i dialog med jer inden vi går ind i en opgave. Omfanget af et forløb kan således spænde fra en halv dags oplæg om et emne til en længere proces, som måske inddrager flere tematikker.

Gennem et samarbejde med CRECEA får I adgang til førende kompetencer indenfor arbejdsmiljørådgivning med speciale i den offentlige sektor. Vi kender virkeligheden fordi vi har vores daglige virke i offentlige organisationer. 

Vi arbejder dagligt for styrelser, uddannelsesinstitutioner, regioner og kommuner. Nogle har os som eksklusiv samarbejdspartner og bruger vores faglige bredde, andre bruger os når hverdagen virkelig brænder på. Uanset, hvordan vi bedst møder jeres behov, så sætter vi det samarbejde med vores kunder højt og vi tilstræber altid en fleksibel og serviceorienteret tilgang til opgaverne.