Gå tilbage

Konflikter - forebyggelse og håndtering

Når det kollegiale samarbejde bliver konfliktfyldt

Konflikthåndtering og -forebyggelse

Konflikter kan opstå, når forskellige værdier, interesser og ønsker støder sammen. Uoverensstemmelser og konflikter kan opstå på alle arbejdspladser og er ikke i sig selv problematisk. Problemerne opstår derimod, når konflikten får lov at tage til og fjerner sig fra sit oprindelige saglige udgangspunkt. At håndtere uoverensstemmelser, inden de udvikler sig til problematiske konflikter, kræver viden om konflikters udvikling og dynamik samt konkrete færdigheder til konfliktnedtrapning.

Målrettet ledere og teams/afdelinger, der ønsker at arbejde forebyggende og styrke deres viden om konflikter og konflikthåndtering.

Udbytte

  • Styrke trivsel og forebygge konflikter i det kollegiale samarbejde
  • Styrke viden om konflikttyper, konflikters udvikling og de dynamikker der ligger til grund for konflikter
  • Øge viden og færdigheder til konflikthåndtering
  • Færdigheder indenfor konfliktnedtrappende kommunikation
  • Afklaring af opgaver og ansvar mellem ledelse, medarbejdere og tillidsvalgte når konflikter opstår