Gå tilbage

Krænkende handlinger og mobning

Fra krænkelseskultur til konstruktivt samarbejde

Krænkende handlinger og mobning

Krænkende handlinger er en samlet betegnelse, der dækker over mobning, seksuel chikane og andre forhold, hvor krænkelser kan forekomme på arbejdspladsen. Et godt psykisk arbejdsmiljø er et værn mod krænkende handlinger og mobning, og derfor helt centralt for det forebyggende arbejde. Hvis krænkende handlinger finder sted, er det samtidig vigtigt, at der er viden om kompetencer lokalt til at håndtere konkrete hændelser på en måde, hvor der tages vare om såvel de implicerede parter som den samlede medarbejdergruppe.

Målrettet ledere og teams/afdelinger, der ønsker at styrke deres viden om krænkende handlinger og mobning, samt ønsker at blive endnu bedre til både at kunne arbejde forebyggende og kunne sikre en kvalificeret håndtering af konkrete hændelser.

Udbytte

  • Kende forskel på krænkende handlinger, chikane og mobning
  • Kunne identificere risikosituationer
  • Få viden og færdigheder til både at kunne arbejde forebyggende og kunne håndtere konkrete situationer