Gå tilbage

Psykisk førstehjælp

 

Psykisk førstehjælp

Psykisk førstehjælp på arbejdspladsen har som centralt mål at vise, at medarbejderen, der har været udsat for en voldsom hændelse, ikke er overladt til sig selv. Videre har det som formål at aflaste og forebygge skadevirkninger. På arbejdspladser, hvor der forventeligt kan opstå voldsomme episoder, skal arbejdsgiver sikre, at der er de nødvendige foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp, og at der er udpeget personer, der er oplært heri. 

Målrettet ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter (evt. for hele teams/afdelinger) der ønsker at sikre den nødvendige viden og de rette færdigheder til at kunne varetage intern psykisk førstehjælp for medarbejdergruppen. 

Udbytte

  • Viden om krisereaktioner og deres forløb
  • Kendskab til forskellige metoder til psykisk førstehjælp
  • Oparbejdelse af – eller styrkelse af – færdigheder til at kunne udøve kollegial psykisk førstehjælp
  • Evt. kvalitetssikring af lokale procedurer og politikker