Gå tilbage

Psykologisk tryghed

 

Psykologisk tryghed

Psykologisk tryghed kendetegner en kultur, hvor medarbejdere såvel som ledere kan fremsætte ideer, spørgsmål, bekymringer og påpege fejl uden frygt for at blive nedgjort eller ekskluderet. Social kapital er værdien af stærke samarbejdsrelationer, der gør os i stand til at samarbejde om kerneopgaven. En tillidsbaseret og anerkendende kultur præget af psykologisk tryghed og høj social kapital danner grobund for læring, innovation, øget effektivitet og trivsel og er noget, såvel ledere som medarbejdere har indflydelse på. En kultur med høj psykologisk tryghed er også basis for, at borgernes trivsel kan komme i centrum, og at borgerens livskvalitet kan øges gennem aktiv involvering i den faglige dialog.

Målrettet ledere og teams/afdelinger, der ønsker at øge deres viden om psykologisk tryghed og social kapital og arbejde hen imod en styrkelse heraf.

Udbytte

  • Viden om psykologisk tryghed og social kapital og indsigt i, hvornår den hos jer er hhv. høj og lav
  • Viden om hvordan I konkret kan styrke den psykologiske tryghed endnu mere hos jer
  • Gennem øget psykologisk tryghed arbejder I yderligere hen imod øget trivsel for både medarbejdere og borgere, øget faglig kvalitet og en attraktiv arbejdsplads