Gå tilbage

Stressforebyggelse

 

Stressforebyggelse og sygefraværshåndtering

En effektiv sygefraværsindsats er karakteriseret ved målrettede indsatser, klare rutiner og systematik. Videre er det afgørende, at indsatsen er kommunikeret tydeligt ud og kendt af alle i organisationen. Når I udvikler eller reviderer eksisterende sygefraværspolitikker og retningslinjer, er det derfor også vigtigt, at I sætter spot på, hvilke dele af sygefraværet I som arbejdsplads kan arbejde med og forebygge. 
Stress er en væsentlig kilde til mistrivsel og sygefravær. Viden om centrale stressorer i arbejdet, samt hvordan man kan forebygge og spotte stress, er derfor en væsentlig faktor i arbejdet med at nedbringe sygefraværet.  

Målrettet ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der ønsker at styrke deres sygefraværsindsats og øge deres viden om stressforebyggelse i arbejdslivet. 

Udbytte

  • Viden om hvilke dele af sygefraværet der kan håndteres på arbejdspladsen
  • Viden om hvordan I sikrer en systematisk sygefraværsindsats, som er kendt af alle i organisationen
  • Konkrete værktøjer som I kan arbejde videre med for en endnu bedre sygefraværsindsats
  • Viden om en af de primære kilder til sygefravær, nemlig stress
  • Viden om hvordan stress kan forebygges og håndteres i arbejdslivet