Gå tilbage

Trusler og vold i arbejdslivet

Borgerrettet voldsforebyggelse og håndtering

Trusler og vold i arbejdslivet

Vold og trusler om vold er en udfordring på mange arbejdspladser indenfor det specialiserede område. Der bør derfor arbejdes målrettet og fortløbende med voldsforebyggelse og gode strategier til håndtering af konkrete hændelser. Det er vigtigt, at der arbejdes forebyggende, og at konkrete hændelser danner grundlag for læring og yderligere kvalificering af eksisterende procedurer og arbejdsgange. Et fælles sprog og et fælles vidensgrundlag omkring vold og trusler øger sandsynligheden for, at medarbejderne, via deres adfærd, kan forebygge konflikter og voldsomme hændelser i kontakten med borgeren. I denne workshop er fokus på de tre ben i voldsforebyggelse: Den faglige tilgang, arbejdsmiljøindsatser og den organisatoriske ramme, som gør det muligt at forebygge voldsomme situationer.

Målrettet ledere og teams/afdelinger, der ønsker at styrke deres viden om – og indsatser i forhold til – den borgerrettede voldsforebyggelse og håndtering.

Udbytte

  • Fælles sprog og fælles viden om konfliktsituationer og voldsforebyggelse
  • At kunne identificere potentielle hændelser på arbejdspladsen
  • Viden om konfliktsituationer og konfliktnedtrappende tilgange
  • Kvalitetssikring af eksisterende arbejdsgange og procedurer på arbejdspladsen