Ergonomiambassadør

3 dages uddannelse målrettet lager og produktion.
Bliv ergonomiambassadør. Forebyg skader og nedslidning -
selvom du endnu ikke er ergonomiekspert

3 dages supplerende efteruddannelse

Ergonomiambassadør

Denne uddannelse er målrettet medarbejdere i lager og produktion.

Uddannelsen henvender sig til dig, der fx oplever:

 • At en af årsagerne til fravær og sygemeldinger på din arbejdsplads er ergonomiske belastninger
 • At du har kolleger eller medarbejdere på din arbejdsplads, som må stoppe med arbejdet på grund af ondt i kroppen
 • At du har kolleger eller medarbejdere på din arbejdsplads, som tænker ”jeg har godt nok lidt ondt i kroppen (også) i dag, men jeg skal bare lige i gang, så går det nok”
 • Indsæt selv hvilke ergonomiske udfordringer I har

Kan du nikke bare en lille smule genkendende til ovenstående, så kan en løsning være at få uddannet en ergonomiambassadør.

I filmen ser du, hvad deltagerne sidste år fik ud af at deltage på uddannelsen.

Del

Hvem kan blive ergonomiambassadør?

En ergonomiambassadør kan være en leder, en arbejdsmiljørepræsentant eller en anden medarbejder, som er tiltænkt en særlig rolle og funktion på arbejdspladsen ift. ergonomi.

Ergonomiambassadøren skal have interesse og flair for i praksis at vejlede kolleger omkring hensigtsmæssig arbejdsteknik. Ergonomiambassadøren skal have lyst til og mulighed for at deltage i 3 dages undervisning i ergonomi og lave en hjemmeopgave mellem de 2 moduler.

Det er vigtigt, at virksomheden inden kursusstart har tænkt over, hvilke opgaver, ansvar og kompetencer man forventer, ergonomiambassadøren får. Desuden bør man drøfte, hvordan man vil sikre, at arbejdsmiljøorganisationen og/eller ledelsen skal understøtte ergonomiambassadørens arbejde og omvendt.

En ergonomiambassadør:

 • Er uddannet til at kunne opdage ergonomiske udfordringer
 • Har en grundviden om hvad man skal gøre for at komme ergonomiske udfordringer til livs
 • Kan instruere kollegerne i fx. løfteteknik og arbejdsbevægelser
 • Kan være sparringspartner for ledelse og arbejdsmiljøorganisationen

Efter jeg har deltaget på ergonomiambassadøruddannelsen er jeg blevet meget mere selvsikker i min opgave med at undervise mine kolleger i korrekt løfteteknik. Jeg har fået nye værktøjer og viden, som giver mig en helt anden tilgang og en følelse af at være på sikker grund.

Morten Madsen, arbejdsmiljørepræsentant og ergonomiunderviser på Netto Centrallager

Indhold på uddannelsen

 • Viden om kroppens styrker og svagheder relateret til løft og arbejdsbevægelser
 • Ergonomiske udfordringer og principper som er branche- og virksomhedsrelevante
 • Løsninger på ergonomiske udfordringer
 • Lovgivning om ergonomi med relevans for lager og produktion
 • Forebyggende øvelser som du kan videregive til dine kolleger
 • Undervisning og instruktion
 • Der forsøges planlagt et virksomhedsbesøg

Undervisningen vil veksle mellem teori, diskussion, gruppearbejde og praktiske øvelser.

Som ergonomiambassadør kan du:

 • Anvende hensigtsmæssig arbejdsteknik med fokus på løft, træk/skub og arbejdsstillinger/ arbejdsbevægelser
 • Foretage en overordnet analyse af de ergonomiske belastninger i en arbejdssituation
 • Bidrage med ergonomividen, som kan danne baggrund for drøftelser og beslutninger i arbejdsmiljøorganisationen. Du kan fx bidrage med værdifuld viden i forhold til at prioritere, hvilke ergonomiudfordringer I skal gøre noget ved nu, og hvilke der kan vente
 • Vejlede og undervise kolleger i hensigtsmæssig arbejdsteknik

Det vil sige, at du som ergonomiambassadør er med til at tage ansvar for, at dine kolleger eller medarbejdere får færre gener, færre smerter, færre sygedage, bliver længere tid på arbejdsmarkedet, eller forlader arbejdsmarkedet i bedre form.

En uddannelse

For de mest ambitiøse

Denne uddannelse er kun for dem, der virkelig har ambitioner om at forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø. Og da vi på kurset hele tiden arbejder ud fra praksis, er der kun plads til 12 personer. 

Er du en af de 12 mest ambitiøse?

Uddannelsen er for dig der:

 • Vil blive på arbejdsmarkedet uden at være nedslidt
 • Vil forlade arbejdsmarkedet i god form
 • Vil tage ansvar for at dine kolleger eller medarbejdere får færre gener, færre smerter, færre sygedage
 • Vil nedbringe udgifter til sygefravær

De mest stillede spørgsmål

Er uddannelsen kun for ansatte i brancherne lager og produktion

Svar: Ja, det er de brancher uddannelsen er målrettet til

Er der virkelig kun 12 pladser

Svar: Ja, der er kun 12 pladser. Ellers kan uddannelsen ikke målrettes de enkelte deltageres behov

Får jeg et kursusbevis?

Svar: Ja, det får man. Kurset gælder som supplerende undervisning af arbejdsmiljøorganisationen

Er der eksamen?

Svar: Nej, det er der ikke

Praktiske informationer

 • Husk at der er en hjemmeopgave mellem de 2 perioder i uddannelsen
 • Parkeringsvejledning
 • Prisen inkluderer fuld forplejning og kursusmaterialer