Kursus i førstehjælp

Førstehjælp redder liv, og med et CRECEA Førstehjælpskursus bliver du og dine kolleger rustet til at handle hurtigt, korrekt og effektivt, hvis ulykken er ude.

Få besked, når vi åbner op for tilmeldingen

Tilmeldingen til dette kursus er endnu ikke åben, men reservér din plads allerede nu, så kontakter vi til dig, når vi har en dato. Reservationen er ganske uforpligtende.

Supplerende efteruddannelse - firmakursus

CRECEA har sammensat nogle kurser i førstehjælp ud fra Dansk Førstehjælpsråds direktiver, som passer til de behov, de fleste har for virksomhedsrettede førstehjælpskurser.

Derudover kan CRECEA planlægge specifikke førstehjælpskurser ud fra den enkelte virksomheds behov og ønsker.

På kurserne er det optimalt med 12 deltagere, men der er mulighed for op til 16 deltagere.

CRECEA udsteder elektronisk kursusbevis til alle, der har deltaget i samtlige kursets timer, og som efter instruktørens bedømmelse kan opfylde de målkrav, der er fastsat til kurset. Hvis deltagerne ønsker at bibeholde deres færdigheder inden for førstehjælp og have et bevis på det, kræver Dansk Førstehjælpsråd, at kurserne opdateres indenfor 24 mdr.

Undervisningen gennemføres således, at nedenstående tre punkter er lige prioriteret:

 • Øvelsesbaseret (gennem træning af virkelighedsnære førstehjælpssituationer)
 • Aktiv deltagerinvolvering (via refleksion, dialog og fælles oplevelser)
 • Praksisnært (relevante eksempler og konkrete cases)
   
1. Førstehjælp ved hjertestop, varighed er 4 timer
Dette kursus indeholder den basale viden, der gør deltagerne i stand til at kunne yde førstehjælp til personer uden normal vejrtrækning. Deltagerne får træning i at kunne give hjertemassage og indblæsninger samt bruge en hjertestarter.

Emnerne for et standardkursus er:

 • (M) A-B-C metoden
 • Hjerte-Lunge-Redning
 • Blodprop i hjertet
 • Kramper
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Alarmering til 1-1-2
 • Psykisk førstehjælp til tilskadekomne
 • Stroke
 • Fremmedlegemer i luftvejene
 • Stabilt sideleje

2. Førstehjælp ved ulykker, varighed er 2 timer
Dette kursus giver yderligere forståelse af forskellige førstehjælpssituationer, og hvordan man konkret kan tilrettelægge sin førstehjælp. Der bliver undervist ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter. Kurset skal afholdes i forlængelse af førstehjælp ved hjertestop, og er som sådan ikke et selvstændigt kursus.

Emnerne på det udvidede kursus er:

 • Indpakning
 • Tilskadekomst
 • Blødninger
 • Forgiftning / ætsning

3. Opdatering af førstehjælp, varighed er 3 timer
Dette kursus opdaterer deltagerens viden og praktiske kunnen inden for hjertestop og livreddende førstehjælp samt brug af hjertestarter. Kurset planlægges således, at deltagerne får praksisnære øvelser i førstehjælpens 4 hovedpunkter. Deltagerne vil ligeledes blive opdateret i ny viden på området.

Del

Uddannelsen er for dig der:

 • Vil være sikker på, at alle kan yde førstehjælp på din arbejdsplads
 • Vil opdatere eksisterende førstehjælpsviden

De mest stillede spørgsmål

Får jeg et kursusbevis?

Svar: Ja, det får man. Kurset gælder som supplerende undervisning af arbejdsmiljøorganisationen

Er der eksamen?

Svar: Nej, det er der ikke

Praktiske informationer

Firmakursus

Dette kursus er bedst som firmakursus

Læs mere her