Hjemmekontor_4
Hjemmearbejdsskader

Hjemmearbejdspladsen - forebyg gener og smerter

Få hjælp til at forebygge at medarbejderne får ondt i kroppen af at arbejde uhensigtsmæssigt på hjemmekontoret.

Som arbejdsgiver har du måske været nødt til helt eller delvist at bede dine administrative medarbejdere om at arbejde hjemmefra. I den forbindelse har du både ansvaret for og sikkert også en stor interesse i, at medarbejderne ikke pådrager sig fysiske gener af at arbejde statisk i mange timer på et dårligt indrettet hjemmekontor.

På hjemmearbejdspladsen har vi sjældent de samme møbler og redskaber – og særligt ikke de samme vaner, som på arbejdspladsen i virksomheden.

CRECEA kan rådgive dig om, hvordan du bedst muligt understøtter, at medarbejderne arbejder hensigtsmæssigt og passer godt på sig selv på hjemmearbejdspladsen.

Rådgivningen kan være for ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen. Den kan også være direkte til den enkelte eller grupper af medarbejdere.

Vi giver dig og din virksomhed anbefalinger i forhold til indretning, møbler, redskaber og vaner i forhold til arbejdsstillinger/arbejdsbevægelser og variation. Som autoriseret arbejdsmiljørådgiver er vi ligeledes opdateret i forhold til regler og praksis, som Arbejdstilsynet har med hensyn til udførelse af administrativt arbejde.

Rådgivningen kan fx være:

  • Viden til ledelse og arbejdsmiljøorganisation om, hvordan de kan støtte den enkelte medarbejder i at indrette sig bedst muligt på hjemmekontoret. De kan fx få viden om:
    • Hvilke redskaber kan der med fordel stilles til rådighed?
    • Hvilke tegn på begyndende gener skal man holde øje med hos sine medarbejdere/kolleger?
    • Hvordan kan man evt. planlægge nogle af sine aktiviteter, så de understøtter variation og hensigtsmæssige bevægelser?
  • Undervisning og instruktion til medarbejderne i hvordan de bedst muligt indretter sig, med de møbler/redskaber de har, og hvordan de tilrettelægger arbejdsopgaverne, så de får mere variation som kompensation for, at arbejdet hjemme kan være for fastlåst
  • Individuel rådgivning til medarbejdere med gener eller begyndende gener af hjemmearbejdet. Den personlige rådgivning vil tage udgangspunkt i den enkelte medarbejders gener, arbejdsopgaver og indretning
Priseksempel

Prisen på opgaven afhænger af hvilke aktiviteter, der aftales på det indledende møde.

Et forløb kan f.eks. indeholde:

Et indledende møde med virksomhedsleder og evt. arbejdsmiljøudvalg eller arbejdsmiljøgruppe

Et fælles oplæg for de aktuelle medarbejdere (ca. 1 time). Oplægget handler om hvordan man som medarbejder selv kan forebygge at få gener og smerter ved at indrette sig og arbejde så hensigtsmæssigt som muligt

Individuel vejledning til de medarbejdere, som har brug for dette. Enten fordi de allerede har fået gener, eller fordi de har arbejdsopgaver, som stiller særlige krav til f.eks. indretning og arbejdsvaner. Vejledningen vil i gennemsnit vare ca. 20 minutter, hvis medarbejderen har deltaget i et fælles oplæg først

Et afsluttende møde med virksomhedslederen og evt. arbejdsmiljøudvalg eller arbejdsmiljøgruppe. På mødet fremlægges en samlet beskrivelse af de udfordringer, konsulenten har set og de råd, der er givet. Desuden drøftes evt. behov/muligheder for tiltag, som kan understøtte medarbejderne i at arbejde mere hensigtsmæssigt på hjemmearbejdspladserne

Prisen for ovenstående opgave med individuel vejledning for 12 medarbejdere udgør: kr. 10.000,- ekskl. transport og moms.

Rådgivningen tilpasses din virksomheds og medarbejderes behov, så vi planlægger et forløb, der passer specielt til jer. Alle møder og planlagte aktiviteter kan helt eller delvist gennemføres via Teams, Skype eller jeres foretrukne program til videomøder.

Sådan kommer du i gang

Rådgivningen udføres af uddannede fysio- og ergoterapeuter med erfaring med forebyggelse af gener i forbindelse med kontorarbejde.

Kontakt en af nedenstående konsulenter for at høre, hvornår I kan komme i gang.