Lovpligtigt eftersyn

Lovpligtigt eftersyn af tekniske hjælpemidler –
bliv i stand til selv at kunne vurdere omfanget af virksomhedens lovpligtige eftersyn - herunder hvem der kan foretage eftersyn, og hvornår 

Supplerende efteruddannelse

Bliv i stand til at vurdere omfanget af din virksomheds lovpligtige eftersyn 

For mange er det at skulle udføre lovpligtige eftersyn af tekniske hjælpemidler en kompleks opgave af flere grunde:

 • Mange tekniske hjælpemidler kan være komplekse og kræve specialiseret viden og tekniske færdigheder for at gennemføre eftersynet korrekt.
 • Et eftersyn kræver også tid og ekstra ressourcer.
 • Lovgivningen på området er kompleks, og manglende forståelse af de nøjagtige krav og standarder, der skal opfyldes, kan gøre det svært for virksomheder at udføre eftersyn på en måde, der opfylder lovgivningens krav. Dette kan føre til usikkerhed og forvirring om, hvorvidt eftersynet er tilstrækkeligt udført.

Disse udfordringer understreger vigtigheden af at have adgang til passende ekspertise og ressourcer. Desuden er klare retningslinjer for lovgivningen samt en effektiv planlægning vigtig for at minimere de vanskeligheder, der kan opstå ved gennemførelsen af et lovpligtigt eftersyn af tekniske hjælpemidler.

Dette kursus har til formål at gøre processen mere tilgængelig og er derfor en blanding af teori og praksis.

På kurset får du således en teoretisk gennemgang af kravene i lovgivningen, så du efterfølgende både kan danne dig et overblik over krav og behov for lovpligtige eftersyn i din virksomhed og afgøre, hvem (dig selv, en kollega, en ekstern) der skal udføre eftersynet. Desuden vil du, på baggrund af øvelser, kunne dokumentere et eftersyn jf. lovgivningen og kunne vurdere en dokumentation for godkendelse eller kassation af et teknisk hjælpemiddel.

På kurset får du:

 • Generel viden om lovgivning og regler
 • Det fulde overblik over hvad der skal udføres eftersyn på
 • Praktiske opgaver så du får mulighed for at tage stilling til niveau af eftersyn og ved, hvad du skal se efter, og hvordan du skal teste enkelte tekniske hjælpemidler
 • Viden om kassationskrav
 • Viden om dokumentation
 • Skema til at udføre dokumentationen – herunder eftersynsark
 • Skabelon til Årshjul

Med praktiske øvelser, forslag til konkrete arbejdsskemaer og skabeloner gør kurset, at det tilsyneladende vanskelige, bliver tilgængeligt og håndterbart.

 

Efter kurset kan jeg nu sørge for, at sikkerheden bliver skærpet i firmaet - både for mine kolleger og for mig selv.

Rune Dyrby – BJ Stilladser ApS

Det vigtigste fra kurset i dag er, at jeg har fået overblikket over, hvilke muligheder der foreligger og forståelsen for hvilke indsatsområder, der skal tilgodeses for at komme i mål

Daniel Løfberg – Palfinger Marine

Del

Uddannelsen er for dig der:

 • Arbejder med eftersyn i din virksomhed

 • Er ansvarlig for eftersyn i din virksomhed

 • Er arbejdsmiljørepræsentant og ønsker øget kompetencer

De mest stillede spørgsmål

Får jeg et kursusbevis?

Svar: Ja, det får man. Kurset gælder som supplerende undervisning af arbejdsmiljøorganisationen

Er der eksamen?

Svar: Nej, det er der ikke

Praktiske informationer

Firmakursus

Dette kursus tilbydes også som firmakursus

Læs mere her