Arbejdsmiljøuddannelsen - online

 

 

Den online arbejdsmiljøuddannelse

Et samarbejde mellem CRECEA og Gyldendal e-Learning

CRECEA og Gyldendal e-Learning har i samarbejde udviklet den online arbejdsmiljøuddannelse. Det er en uddannelse af højeste kvalitet, der er blevet til med viden fra nogle af Danmarks dygtigste arbejdsmiljøspecialister og professionelle læringsdesignere.

Digitalisering af arbejdsmiljøviden er en unik mulighed for at få arbejdsmiljøviden helt ind på de konkrete arbejdspladser, præcis der den skal i brug.

Det er muligheden for at gense en video med viden, der løser et konkret arbejdsmiljøproblem, eller få præciseret et spørgsmål om arbejdsmiljø, lige når man er i tvivl. 

Det er muligheden for at have viden om arbejdsmiljø lige ved hånden på din mobil eller computer. 

 

Hvad får din organisation ud af at vælge arbejdsmiljøuddannelsen online?

Grund nr. 1: Mulighed for altid at være opdateret

Efter endt uddannelse er det muligt at gense modulerne. Det betyder, at har du et konkret spørgsmål eller udfordring du skal løse, så kan du gense præcis det modul, du har brug for, ligesom du kan printe en tjekliste, der hjælper dig videre i dit arbejdsmiljøarbejde.

Grund nr. 2: Øget fleksibilitet

Mange ansatte har svært ved at afsætte tid til at deltage i en 3-dages uddannelse med tilstedeværelse på grund af arbejdsforpligtelser. Den online uddannelse giver dem mulighed for at kombinere arbejde og uddannelse mere smidigt, da det er muligt at gennemføre uddannelsen i dit eget tempo. Det er undervisning, når du har tid, og hvor du har tid. Det kræver blot en internetadgang.

Grund nr. 3: Bedre organisering af arbejdstiden
Dette gælder særligt for medarbejdere, der arbejder på skift eller om natten.
Med den online arbejdsmiljøuddannelse kan medarbejderne tilpasse deres uddannelsesplan til deres skiftende arbejdstider. De behøver derfor ikke undvære medarbejderne i unødig lang tid. Den online arbejdsmiljøuddannelse får vagtplaner til bedre at gå op. 

Med arbejdsmiljøuddannelsen som e-læring for du:

 • 4 timers tilstedeværelse hvor du får introduktion til uddannelsen, og hvordan du kommer i gang
 • 10 moduler online læring i dit eget tempo
 • Obligatorisk opgave som udarbejdes og afleveres undervejs - når det passer dig
 • Mulighed for sparring på dit læringsforløb og de spørgsmål du er stødt på undervejs med din underviser
 • Læringsforløbet afsluttes indenfor 7 uger
 • Digitalt kursusbevis udstedes ved endt læringsforløb

Undervisningen formidles som video og animationer, mens quizzer og tests sikrer din læring undervejs.

Hvad er prisen på uddannelsen?

Prisen for den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse online er kr. 5.295 ekskl. moms.

Hvornår afholdes uddannelsen?

CRECEA afholder løbende den online arbejdsmiljøuddannelse som en åben uddannelse. Her kan du booke en plads som på enhver anden uddannelse. 

Det er lovbestemt, at uddannelsen starter med et fysisk opstartsmøde af 4 timers varighed, hvor en underviser sætter dig ind i uddannelsen. 

Når du booker en plads på den online uddannelse, vil der derfor af tilmeldingen fremgå et bynavn. Dette angiver, hvor opstartsmødet finder sted.  

Hvis et hold er fyldt op, er det muligt at skrive sig på venteliste. Det kan være en god idé, da vi nogle gange får et afbud. Du skal dog være klar over, at det så kan være med kort varsel.

Opstartsmøderne bliver afholdt i Aarhus, København og Odense.

Uddannelsen er for dig, hvis du kan svare ja til et af nedenstående:

 • Du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant
 • Du er leder og medlem af arbejdsmiljøorganisationen
 • Du har gennemført arbejdsmiljøuddannelsen (§9) før den 1. april 1991, og er i eller nu bliver valgt til en arbejdmiljøgruppe

I løbet af de 10 moduler vil du blive undervist i:

 • Samarbejde, konflikthåndtering, formidling og pædagogiske virkemidler i arbejdsmiljøorganisationen (AMO)
 • AMOs opgaver og funktion i virksomheden i forhold til lovgivningen
 • Hvordan er mulighederne for samarbejde med andre som fx arbejdsmiljørådgivere, branchearbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet m.v.?
 • Hvordan kan man planlægge og gennemføre det forebyggende arbejdsmiljøarbejde?
 • Hvilke opgaver har AMO i forhold til forebyggelse af ulykker og erhvervssygdomme?
 • Et modul der omhandler det psykiske arbejdsmiljø
 • Hvilke metoder kan vi bruge i det forebyggende arbejde? Både til at få øje på arbejdsmiljøproblemer, til at lave arbejdspladsvurderinger (APV) og samtidig inddrage sygefravær og det psykiske arbejdsmiljø

 

De oftest stillede spørgsmål

Nedenfor kan du få svar på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet.

Hvor lang tid har jeg til at gennemføre uddannelsen?

Du skal have gennemført uddannelsen indenfor 7 uger fra opstartsmødet

Hvad er fristen for at tage arbejdsuddannelsen, efter man er valgt som arbejdsmiljørepræsentant?

Svar: Arbejdsmiljøuddannelsen skal være gennemført senest 3 måneder efter tiltrædelsen som medlem af arbejdsmiljøorganisationen

Er CRECEA godkendt til at undervise på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse?

Svar: Ja, hvert 3. år bliver CRECEA re-godkendt som underviser af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Er der mulighed for at søge om VEU-godtgørelse?

Svar: Nej, det er der ikke

Skal jeg forberede noget?

Svar: Du skal ikke forberede noget, inden du møder til 1. uddannelsesdag. Du bliver stillet en hjemmeopgave i løbet af de første 2 kursudage, og den skal du forberede til den sidste kursusdag. Du skal afsætte 2-3 timer til at løse opgaven.

Udsteder I et erstatningsbevis, hvis mit kursusbevis bliver væk?

Ja, hvis du har været på kursus inden for de sidste 5 år. Dog koster det et gebyr på 250 kr ekskl moms.

Er arbejdsmiljørepræsentant og sikkerhedsrepræsentant det samme?

Svar: Ja, det er det.

Kan jeg deltage, hvis jeg er ordblind?

Ja, det kan du. Det kan være en god idé at give os besked, hvis underviseren skal tage særlige hensyn.

Praktiske informationer

Del

Er du mere til undervisning med tilstedeværelse?

Det er også muligt.

Her finder du din næste arbejdsmiljøuddannelse med tilstedeværelse