arbejdsmiljøuddannelsen

Tager udgangspunkt i din hverdag

CRECEAs arbejdsmiljøuddannelse bygger på vores brede viden og mangeårige erfaringer inden for arbejdsmiljørådgivning. Uddannelsen forholder sig hele tiden til de konkrete opgaver og udfordringer, der findes på en virksomhed i dag og tilpasses kursisternes behov. På den måde får du lyst og inspiration til at arbejde videre med at skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø i din virksomhed.

På uddannelsen er deltagerne fra blandede brancher, og det er såvel medarbejdere som ledere, der deltager.

Også en uddannelse i grundlæggende psykisk arbejdsmiljø
Det psykiske arbejdsmiljø er et af de emner, som kursisterne altid ønsker skal fylde mere på uddannelsen. Derfor har psykisk arbejdsmiljø en fremtrædende plads på CRECEAs arbejdsmiljøuddannelse, hvor en af CRECEAs arbejds- og organisationspsykologer varetager en halv dags specialistundervisning. Her bliver emner som stress, konflikter og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø behandlet.

Uddannelsen er for dig, hvis du kan svare ja til et af nedenstående udsagn:

  • Du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant
  • Du er leder og medlem af arbejdsmiljøorganisationen
  • Du har gennemført arbejdsmiljøuddannelsen (§9) før den 1. april 1991, og er i eller nu bliver valgt til en arbejdmiljøgruppe
Kursusindhold

I løbet af de 3 kursusdage vil du blive undervist i:

  • Samarbejde, konflikthåndtering, formidling og pædagogiske virkemidler i arbejdsmiljøorganisationen (AMO)
  • AMOs opgaver og funktion i virksomheden i forhold til lovgivningen
  • Hvordan er mulighederne for samarbejde med andre som fx arbejdsmiljørådgivere, branchearbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet m.v.?
  • Hvordan kan man planlægge og gennemføre det forebyggende arbejdsmiljøarbejde?
  • Hvilke opgaver har AMO i forhold til forebyggelse af ulykker og erhvervssygdomme?
  • Hvilke metoder kan vi bruge i det forebyggende arbejde? Både til at få øje på arbejdsmiljøproblemer, til at lave arbejdspladsvurderinger (APV) og samtidig inddrage sygefravær og det psykiske arbejdsmiljø
AMU_1

De mest stillede spørgsmål

Nedenfor kan du få svar på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet.

Hvad er fristen for at tage arbejdsuddannelsen, efter man er valgt som arbejdsmiljørepræsentant?

Svar: Arbejdsmiljøuddannelsen skal være gennemført senest 3 måneder efter, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere er valgt eller udpeget og ikke fra det tidspunkt, hvor de træder i funktion.

Er CRECEA godkendt til at undervise på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse?

Svar: Ja, hvert 3. år bliver CRECEA re-godkendt som underviser af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Er der mulighed for at søge om VEU-godtgørelse?

Svar: Nej, det er der ikke

Skal jeg forberede noget?

Svar: Du skal ikke forberede noget, inden du møder til 1. uddannelsesdag. Du bliver stillet en hjemmeopgave i løbet af de første 2 kursudage, og den skal du forberede til den sidste kursusdag. Du skal afsætte 2-3 timer til at løse opgaven.

Skal jeg have computer med eller printe noget materiale?

Svar: Det er ikke et krav, at du medbringer din egen computer. Kursusmaterialet er vedhæftet i den mail, du får tilsendt 14 dage inden kursusstart, så du selv kan bestemme, om du vil printe materialet eller medbringe det elektronisk. Der vil også være printede eksemplarer på kursusstedet.

Udsteder I et erstatningsbevis, hvis mit kursusbevis bliver væk?

Ja, hvis du har været på kursus inden for de sidste 5 år. Dog koster det et gebyr på 250 kr ekskl moms.

Hvad skal jeg gøre i tilfælde af sygdom, eller hvis jeg bliver forhindret?

Svar: Du bedes kontakte vores administration, som vil hjælpe dig med at finde nye datoer. Vi henviser til vores afbestillingsregler, hvor gebyrsatserne er forklaret. Op til 4 uger før kan du gebyrfrit flytte eller aflyse din uddannelse

Kan jeg få lov til at gå i løbet af undervisningen til et hurtigt møde?

Svar: Nej desværre. For at få et kursusbevis kræver det, at du har været til stede alle 22 timer.

Er arbejdsmiljørepræsentant og sikkerhedsrepræsentant det samme?

Svar: Ja, det er det.

Kan jeg deltage, hvis jeg er ordblind?

Ja, det kan du. Det kan være en god idé at give os besked, hvis underviseren skal tage særlige hensyn.

Praktiske informationer

Del
Firmakursus

Dette kursus tilbydes også som firmakursus

Læs mere her