Kursus i psykisk førstehjælp

Bliv rustet til at yde psykisk førstehjælp efter en krise,
så du bevarer roen og overblikket og undgår panikhandlinger

Tid og sted

Dato

Sted

Supplerende efteruddannelse

Bliv bedre rustet til at yde psykisk førstehjælp efter en krise

Kriser kan opstå af forskellige former for hændelser – alt lige fra en borger, som er krænkende, truende eller voldelig, oplevelse af arbejdsulykker og til de livskriser, som kan opstå, hvis der fx sker noget med ens pårørende, eller man mister fodfæstet i livet af andre grunde.

Kurset har primært fokus på de kriser, som opstår pga. hændelser på arbejdspladsen, men der vil også blive mulighed for at drøfte, hvad man som kollega og arbejdsplads kan gøre, når en medarbejder kommer i en privat krise.

Kursets formål er at ruste deltagerne til at yde umiddelbar psykisk førstehjælp, og at forholde sig til de organisatoriske opgaver, der er i forbindelse med kriser.

Du kan forvente, at undervisningen består af en variation af oplæg, drøftelse i grupper, individuel refleksion og konkrete øvelser.

Efter kurset er du i stand til at:

 • Bestemme hvornår der er tale om en krise  
 • Genkende de typiske krisereaktioner?
 • Gennemføre en hændelsesanalyse
 • Igangsætte krisehjælp 
 • Gennemføre en samtale i en krisesituation
 • Vurdere hvornår der er behov for ekstern, professionel hjælp 
 • Definere arbejdspladsens rolle og ansvar i forbindelse med krisehjælp 
 • Definere Arbejdsmiljøorganisationens roller og ansvar ifm. krisehjælp
Del

Uddannelsen er for dig der:

 • Vil have viden om god håndtering af kriser
 • Vil være optimalt forberedt, hvis en krise skulle opstå
 • Vil vide og ikke bare håbe, at du holder hovedet koldt i en krisesituation

De mest stillede spørgsmål

Omhandler kurset primært kriser på arbejdspladsen, eller er det også kriser i privatlivet?

Svar: Det er primært kriser i arbejdslivet

Er der eksamen?

Svar: Nej, det er der ikke

Får jeg et kursusbevis?

Svar: Ja, det får man. Kurset gælder som supplerende undervisning af arbejdsmiljøorganisationen

Praktiske informationer

Firmakursus

Dette kursus tilbydes også som firmakursus

Læs mere her