Reboarding: Fra hjemmekontoret til arbejdspladsen

Få inspiration til hvordan du får corona-ændrede medarbejdere tilbage på arbejde, så den nye hverdag ikke bare bliver "a new normal" men "a better normal".

Få besked, når vi åbner op for tilmeldingen

Tilmeldingen til dette kursus er endnu ikke åben, men reservér din plads allerede nu, så kontakter vi til dig, når vi har en dato. Reservationen er ganske uforpligtende.

Supplerende efteruddannelse

Styrk arbejdsfællesskabet og skab ikke blot "a new normal" men "a better normal" når corona-ændrede medarbejdere kommer tilbage på arbejde.

Mange af os har med Corona gennemgået ændringer i vores arbejdsliv som følge af pandemien. Mange har klaret deres arbejdsopgaver hjemmefra, nogle har klaret nye opgaver eller været nødsaget til at finde nye måder at klare opgaverne på. Mange har lidt afsavn – og næsten lige så mange har (gen-)opdaget særlige kvaliteter ved deres arbejde eller arbejdsliv, som de nu ønsker at bevare og bringe med ind i arbejdslivet post corona.

Forandrede medarbejdere
Medarbejderne, som kommer tilbage til kontoret, er ikke nye medarbejdere, men de kan godt være forandrede medarbejdere. Vi har alle været ramt af konsekvenserne af en pandemi, men vi er ikke nødvendigvis ramt ens. Således er det ikke nye relationer, der skal synkroniseres på den fysiske arbejdsplads. Det er forandrede relationer, der skal synkroniseres. Herunder forskellige behov og ønsker, som skal koordineres og forhandles på plads på en måde, så arbejdspladsen ikke bare står med ”a new normal” – men med de rette greb får benyttet chancen til at gøre det fremtidige arbejdsliv til ”A BETTER NORMAL”

Arbejdsfællesskabet et vigtigt
I den sammenhæng bliver et godt arbejdsfællesskab enormt vigtigt – og mange steder har netop arbejdsfællesskabet haft ringe kår under nedlukningen. Den fysiske afstand har gjort det mentale nærvær og samvær svært at praktisere, og det kan blive en proces at genskabe et arbejdsfællesskab.

Derfor får vi bl.a. brug for gode dialog-værktøjer og træning af vores tolerancemuskler.

Indhold på kurset

  • Pandemi-historisk blik og erfaringer
  • Indsigt i hvad arbejdsfællesskabet er, hvad det består af, og hvordan vi kan arbejde med at styrke det
  • De to arbejdsopgaver – og balancen
  • Mulighed for refleksion over faldgruber, og hvordan de undgås – både de generelle og de konkrete på din arbejdsplads
  • Individuelle refleksionsøvelser til afklaring af hvad der er det betydningsfulde ift. individuel trivsel
  • Inspiration til at finde strategiske perspektiver og læring. Hvordan skaber vi ud af Corona ikke bare en ”new normal” men en ”better normal”
  • Afprøvning af konkrete værktøjer
Del

Uddannelsen er for dig der:

  • Vil skabe "a better normal" og ikke blot "a new normal" når medarbejderne kommer tilbage på kontoret efter corona 
  • Vil arbejde med styrkelsen af  arbejdsfællesskabet som nøglen til en god reboardingproces af medarbejdere

De mest stillede spørgsmål

Er kurset kun for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen?

Svar: Nej, kurset er målrettet alle – både ledere, AMR/TR, medarbejdere. Vi lægger op til, at man deltager på kurset sammen, så det er muligt at drøfte fælles bidrag til en god reboarding proces.

Får jeg et kursusbevis?

Svar: Ja, det får man. Kurset gælder som supplerende undervisning af arbejdsmiljøorganisationen

Er der eksamen?

Svar: Nej, det er der ikke

Praktiske informationer

Firmakurser

Dette kursus tilbydes også som firmakursus

Læs mere her