Rengøringsstandard
Forebyg smittespredning

Måling af niveau for rengøring

God rengøring kan være afgørende for, at man undgår, at  evt. smitte spreder sig. Derfor tilbyder CRECEA 2 forskellige metoder til at kontrollere niveauet for rengøring.

1. Overfladetest for COVID-19
Ved at teste overflader, kan vi hjælpe jer med at finde ud af, om der i testøjeblikket findes Coronavirus på diverse overflader - fx hyppige kontaktpunkter som dørhåndtag, trappegelændere, kaffemaskiner osv.

2. Hygiejnekontrol - CRECEAs favorit
Da sandsynligheden for at finde Coronavirus kan være lille, tilbyder vi også at foretage en mere grundig hygiejnekontrol af jeres overflader. Målingen tester forekomsten af biologisk materiale, hvilket kan bruges i vurderingen af rengøringsniveauet i jeres virksomhed. Herudfra kan det vurderes, om rengøringsstandarden er tilstrækkelig, hvilket reducerer sandsynligheden for Coronavirus, ikke blot i øjeblikket men også fremadrettet.

Sådan foregår det
Hygiejnekontrollen foretages med en kalibreret ATP* måler, der måler hvor meget biologisk restmateriale, der findes på en given overflade. Målingen giver en objektiv vurdering af rengøringsstandarden ud fra et tal for rengøringsniveauet. Resultatet sammenfattes i en kort rapport umiddelbart efter besøget, og kan bruges som dokumentation for et sundhedsmæssigt tilfredsstillende rengøringsniveau, der sikrer en god hygiejne for virksomhedens medarbejdere, gæster og kunder.

Resultatet er et tal for rengøringsniveau - ikke antallet af COVID-19 virus. Undersøgelser viser dog, at der er en sammenhæng mellem områder med virus og høje ATP-målinger.

*ATP (adenosinetriphosphat) findes i alle bakterie-, plante- og dyreceller og er dermed en stærk indikator af biologisk restmateriale på overflader.

Hygiejnekontrollen tilbydes som selvstændigt produkt eller som supplement til CRECEAs risikovurdering til forebyggelse af smittefare med COVID-19.

Priseksempel

Hygiejnekontrol hos en  mellemstor industrivirksomhed inkl. fremmøde kr. 8.000,- eksl. transport

Antallet af målinger afhænger af virksomhedens størrelse, hvilket aftales nærmere ved indgåelse af aftale.
Typisk tages der 3 målinger for mindre virksomheder og 7 - 12 målinger hos større virksomheder.

Kontakt

Sådan kommer du i gang

Udfyld formularen. Så bliver du kontaktet af en af CRECEAs arbejdsmiljøkonsulenter, som sørger for, at du kender rengøringsniveauet på din virksomhed og dermed har bedre styr på evt. smitte.