Risikovurdering af det psykiske arbejdsmiljø

Praktisk kursus: Lær at bruge risikovurderingen som redskab til et godt psykisk arbejdsmiljø - før det bliver udfordrende

Få besked, når vi åbner op for tilmeldingen

Tilmeldingen til dette kursus er endnu ikke åben, men reservér din plads allerede nu, så kontakter vi til dig, når vi har en dato. Reservationen er ganske uforpligtende.

Supplerende efteruddannelse

Lær at risikovurdere det psykiske arbejdsmiljø

På dette kursus lærer du, hvordan du kan anvende risikovurdering som et redskab til på en struktureret måde at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø – selv når det bliver udfordret fx af forandringer. Det kan være forandringer i organisationen, fx flytning, opkøb/fusion, generationsskifte, indførelse af ny teknologi mv.

Ved at anvende en risikovurdering går du fra at have en fornemmelse af, at alt, der er problematisk, skal løses straks, til at få et overblik over, hvad der er vigtigst, og hvad der kan vente. Overblikket giver dig nemlig en viden om, hvad du skal handle på hvornår.

På selve kurset kommer du til at øve dig på at vurdere konkrete risikofaktorer i din egen organisations psykiske arbejdsmiljø, sådan at du efter kurset er i stand til at udføre en egentlig risikovurdering af det psykiske arbejdsmiljø på din egen arbejdsplads.

Som del af træningen bliver du introduceret til forskellige forebyggende tiltag, som kan bedre det psykiske arbejdsmiljø, fx ift. forandringer, konflikter eller stress, og du får sparring på, hvad man kan gøre for at håndtere de udfordringer, man får øje på gennem analysen.

Kurset slutter af med fælles sparring og videndeling omkring indsatser til at nedbringe konkrete risici med brug af værktøjet og en refleksion over dit næste skridt hjemme i din egen organisation.

Efter kurset kan du således:

  • Anvende risikovurdering som struktureret redskab i det psykiske arbejdsmiljø
  • Genkende risikofaktorer for det psykiske arbejdsmiljø og deres sandsynlighed og konsekvenser
  • Identificere risikofaktorer i din egen organisation
  • Identificere forebyggende handlinger i din egen organisation
  • Udarbejde konkrete handleplaner der fungerer i din egen organisation
Del

Uddannelsen er for dig der:

  • Ønsker at forebygge mistrivsel frem for at reparere, når skaden er sket

  • Ønsker at få overblik over hvordan man kan prioritere indsatserne i det psykiske arbejdsmiljø i din egen organisation

  • Ønsker at afprøve et konkret værktøj til at vurdere risici i det psykiske arbejdsmiljø

  • Ønsker indsigt i hvilke handlinger der kan igangsættes for at forebygge mistrivsel på arbejdspladsen, når det fx handler om forandringer, konflikter eller stressbelastning

  • Erfaringsudveksling med ligesindede fra andre virksomheder omkring arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

De mest stillede spørgsmål

Får jeg et kursusbevis?

Svar: Ja, det får man. Kurset gælder som supplerende undervisning af arbejdsmiljøorganisationen

Er der eksamen?

Svar: Nej, det er der ikke

Praktiske informationer

Firmakursus

Dette kursus tilbydes også som firmakursus

Læs mere her