arbejdsmedicinske undersøgelser

Samspillet mellem helbred og arbejdet.

Arbejdsmedicinske undersøgelser beskæftiger sig med samspillet mellem helbred og arbejdet og kortlægger arbejdsmiljøpåvirkninger, som kan udgøre en fysisk eller psykisk helbredsskade hos den enkelte eller en gruppe af medarbejdere.

CRECEA har en læge med speciale inden for Arbejdsmedicin, som kan udføre den nødvendige diagnostiske udredning samt kortlægning af risikofaktorer i arbejdsmiljøet med henblik på både at rådgive og forebygge arbejdsbetingede sygdomme.

Arbejdsmæssige og miljømæssige påvirkninger kan ramme på tværs af organsystemer. Det kan dreje sig om eksponering for kemikalier, dårligt indeklima, støv eller ergonomiske belastninger, der kan udgøre en risiko for helbredet og medføre fx lungesygdomme, eksem eller bevægeapparatslidelser. Det kan også består af stressfaktorer, der medfører sygemelding, tilpasnings- eller belastningsreaktioner.
Der er desuden mulighed for rådgivning af virksomheder om gravidpolitik samt at foretage en vurdering af risikofaktorer for den gravide under en bestemt arbejdsfunktion. Det kan f.eks. være en gravid, der arbejder i svinefarm og håndterer medicin og tunge løft. Eller  det kan være en frisør, som er i kontakt med problematiske kemikalier.

Lægerne kan også lave en anmeldelse til Arbejdsmarkedets erhvervssikring ved mistanke om arbejdsbetinget eller arbejdsforværret sygdom.

Der er således mulighed for at lave arbejdsmedicinsk udredning med henblik på:

  1. Undersøgelse af arbejdsrelateret sygdom, fysisk såvel som psykisk
  2. Rådgivning af gravide og virksomheder om arbejdsmiljø
  3. Vejledning om arbejdsfastholdelse og forebyggelse af sygefravær
  4. Gruppeundersøgelse ved kollektiv eksponering for skadelig påvirkning i arbejdsmiljøet
  5. Anmeldelse af arbejdsrelateret sygdom til Arbejdsmarkedets erhvervssikring
  6. Undervisning i forebyggelse af arbejdsbetingede sygdomme inden for forskellige brancher
  7. Helbredsundersøgelser ved skifteholdsarbejde
Del