Helbredsundersøgelse - asbest

For ca. 40 år siden blev det forbudt i Danmark at producere asbest. Mange håndværkere har inden forbuddet arbejdet med asbest for eksempel ved arbejde med kedler eller vandrør eller ved arbejde med støv fra bremsebelægninger.

Asbest findes stadig i byggematerialer rigtig mange steder, og det skønnes at over 100.00 danskere bor i huse med asbestholdigt tag. Håndværkerne kan derfor også i dag udsættes for asbeststøv. Det sker for eksempel, når tag skal skiftes eller repareres eller ved sanering af asbestisolerede rør.

At arbejde med asbest kræver en præcis viden om, hvordan asbest håndteres korrekt. Asbest kan nemlig nemt nedbrydes til meget små fibre, som bliver luftbårne og indåndes. Der kan gå mange år fra man har indåndet støvet, til man eventuelt udvikler en lungesygdom. Asbeststøv kan være skyld i nedsat lungefunktion og i værste fald forårsage en livstruende lungehindekræft.

Hos CRECEA har vi stor erfaring med at rådgive om arbejdsmiljø og asbest. Vi tilbyder ansatte, der har eller har haft asbestarbejde eller skal i gang med at arbejde med asbest en arbejdsmedicinsk helbredsundersøgelse. Undersøgelsen opfylder arbejdstilsynets anbefalinger.
Undersøgelsen skal øge sikkerheden for de ansatte og forbygge de sygdomme, der kan opstå ved udsættelse for asbeststøv.

Den arbejdsmedicinske undersøgelse indebærer samtale og undersøgelse ved en sygeplejerske og en læge. Helbredstilstanden dokumenteres, og samtale og undersøgelsen har fokus på medarbejderens sundhed og sikkerhed under asbestarbejdet.

Her kan du høre CRECEAs speciallæge i arbejds- og miljømedicin Milene Torp Madsen fortælle, hvad en helbredsundersøgelse målrettet asbestudsættelse indeholder.

 

Del

Kontakt

Kontakt

Milene Torp Madsen

Speciallæge i Arbejds- og Miljømedicin, virksomhedsansvarlig læge

Kontakt

Jens Nelander Madsen

Speciallæge i almen medicin

Kontakt

Jubit Sørensen

Koordinerende arbejdsmiljøsygeplejerske

Sådan arbejder vi

CRECEA rådgiver dig til lige nøjagtigt den løsning, du har brug for.

For CRECEA er det vigtigt, at vi leverer den rådgivning, som du og din organisation har brug for. Derfor vil vi i CRECEA bruge nogle kræfter på at afklare en opgaves indhold, inden vi går i gang

Læs mere