Temadag om APV - med fokus på risikovurdering og handleplan

Sådan sikrer du, at APVen betyder handling og ikke bare endnu et system af papirer på hylden.
Målrettet alle medarbejdere i AMO.

Tid og sted

Dato

Sted

Efteruddannelse i arbejdsmiljø

Temadag om APV med fokus på risikovurdering og handleplan

Denne temadag tager udgangspunkt i de dele af APVen som er motoren for konkret handling: Risikovurderingen og handleplanen.

Måske har du oplevet, at du har været med til at gennemføre en APV, som mest af alt bare har været et system eller en bunke papirer på en hylde. En øvelse der ikke for alvor skabte forandring. Hvis ja, så er du ikke den eneste.

Med den nye bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljø bliver der sat fokus på behovet for netop mere handling i APVen. Men det er ikke helt nemt, og derfor tilbyder CRECEA denne temadag den 6. juni, hvor vi vil arbejde med, hvordan vi bruger APVen som motor for handling.

På temadagen kommer vi til at arbejde med emner og spørgsmål som:

  • Lever I op til de nye regler?
    Hvordan sikres implementering af den nye bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljø i jeres organisation?
  • Lad ikke risikovurderingen blive et uoverskueligt monster. Hvordan ser den helt rigtige risikovurderingsmodel ud for jer? 
    Få inspiration til at finde en risikovurderingsmodel der er ensartet, systematisk og værdifuld og passer lige til jer. 
  • Handlingsplaner der skaber handling
    Sådan undgår I punkter i handleplanen, der aldrig bliver løst. Få inspiration til at sikre, at I skaber handling bag de problemer, I afdækker i APVen
  • Når du skal skabe værdi i dine handlinger, bliver det nødvendigt at prioritere, for man kan ikke alt. Hvordan foretager du denne prioritering?

2 spændende gæsteundervisere

Udover dine to dygtige undervisere på dagen arbejdsmiljøkonsulenterne Mogens Frølich og Jens Winbladh - begge fra CRECEA - har vi inviteret 2 erfarne gæsteundervisere, som til daglig arbejder som arbejdsmiljøansvarlige i hver deres virksomhed.

Det er Asger Holbæk Jensen, H&S manager fra TDC Net og Randi Riber, Arbejdsmiljøkonsulent fra Billund Lufthavn.

Asger og Randi har lovet at dele deres praktiske viden og erfaring med os om, hvordan de - på trods af en hektisk hverdag – lykkes med at skabe effektive arbejdsmiljøprocesser, der er afgørende for at skabe det gode arbejdsmiljø.   

En dag med oplæg, workshops, sparring og netværk

Vi ønsker med dagen at dele viden og skabe dialog om de udfordringer, I møder i jeres dagligdag. Derfor bliver temadagen afviklet med en blanding af oplæg fra CRECEAs undervisere og gæsteundervisere, praktiske workshops og sparring mellem deltagere og undervisere.

Med deltagelse i temadagen bliver du præsenteret for praksisnære cases, får viden og bliver klædt godt på til selv at kunne igangsætte effektive og værdiskabende systematiske arbejdsmiljøprocesser på din arbejdsplads.

 

Dine undervisere på dagen

Mogens Frølich, CRECEA

Mogens er arbejdsmiljøkonsulent og Lead Auditor ISO 45001 Arbejdsmiljøledelse og underviser på CRECEAs arbejdsmiljøuddannelse.

Mogens har stor erfaring med at rådgive virksomheder om opbygning af AMO, APV,  risikovurderinger og handleplaner, ulykkesanalyser og årlige arbejdsmiljødrøftelser.

Mogens har tidligere arbejdet som lektor og  afholdelse af efteruddannelser, kursusforløb samt oplæg og foredrag til virksomheder er en af hans kernekompetencer.

Jens Winbladh, CRECEA

Jens har rådgivet omkring arbejdsmiljø siden 2007. Hans specialistrådgivning ligger bl.a. inden for ATEX vurderinger, og som generalist rådgiver han om fysisk arbejdsmiljø, herunder APV, kortlægninger og screeninger af arbejdsmiljøet og om virkemidler i relation til det forebyggende arbejdsmiljø.

Desuden er undervisning en af Jens kernekompetencer.

Del

De mest stillede spørgsmål

Er kurset kun for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen?

Svar: Nej, kurset er for ALLE, der vil arbejde med trivsel

Får jeg et kursusbevis?

Svar: Ja, det får man. Kurset gælder som supplerende undervisning af arbejdsmiljøorganisationen

Er der eksamen?

Svar: Nej, det er der ikke

Praktiske informationer

Firmakurser

Dette kursus tilbydes også som firmakursus

Læs mere her