Mange henvendelser til CRECEA drejer sig om, at man gerne vil have hjælp til at få medarbejderne til fx at løfte rigtigt eller sidde ordentligt.

I et sådan tilfælde vil CRECEAs tilgang være ikke at se på den enkelte medarbejder men på hele arbejdspladsen. Med udgangspunkt i en vurdering af den/de konkrete ergonomiske udfordringer, vil CRECEAs konsulent rådgive om, hvordan belastningerne kan minimeres.
For at vurdere de ergonomiske udfordringer kan CRECEAs konsulent fx gennemføre en ergonomisk APV, foretage observationer, interviewe medarbejderne eller prøve at udføre arbejdet selv.

Tilgange til at ændre på de ergonomiske belastninger kan fx være:

  • Undervisning af store og små grupper (medarbejdere, AMR, teamledere m.fl.)i løft, arbejdsstillinger mv.
  • Udarbejdelse af plancher, foldere, kampagner mv.
  • Individuel rådgivning
  • Uddannelse af ergonomiambassadører
  • Forflytningsundervisning
  • Planlægning og tilrettelæggelse af EGA (ensidigt gentaget arbejde)
  • Udvikling af og instruktion i målrettet øvelser, minipauser mv.

CRECEAs konsulenter vil undersøge den ergonomiske udfordring ”hele vejen rundt” og derfor også se på arbejdets tilrettelæggelse, hjælpemidler og arbejdsstedets indretning, hvis det er relevant.

Del

Kontakt

Kontakt

Allan Dehn

Arbejdsmiljøkonsulent, fysioterapeut

Kontakt

Carsten Jørgensen

Arbejdsmiljøkonsulent, Ergoterapeut

Kontakt

Jan Rasmussen

Arbejdsmiljøkonsulent

Kontakt

Karen Boeskov

Arbejdsmiljøkonsulent, Ergoterapeut

Sådan arbejder vi

CRECEA rådgiver dig til lige nøjagtigt den løsning, du har brug for.

For CRECEA er det vigtigt, at vi leverer den rådgivning, som du og din organisation har brug for. Derfor vil vi i CRECEA bruge nogle kræfter på at afklare en opgaves indhold, inden vi går i gang

Læs mere