Mange ergonomiske belastninger kan mindskes ved at tilrettelægge arbejdet på en hensigtsmæssig måde.

Man kan fx med fordel: 

  • ændre på work-flow i produktionen
  • fordele uundgåelige tunge løft over flere personer eller over længere tid
  • være opmærksom på at afbryde langvarigt skærmarbejde med andre typer opgaver

Det centrale er altså at undersøge, hvordan arbejdet er organiseret med fx variation, pauser, arbejdsopgaver, og metoder til dette kan være, at CRECEA gennemfører forskellige former for analyser af belastninger ved arbejde. På baggrund af analysen kan vi komme med forslag til planlægning af arbejdet, rotationsplaner mv.

Oftest oplever CRECEA at rådgivning om tilrettelæggelse af arbejdet sker på eksisterende arbejdsfunktioner eller -processer. Man vil dog med fordel kunne tage de ergonomiske overvejelser med, når man fx planlægger nye arbejdsfunktioner.

CRECEAs konsulenter vil undersøge den ergonomiske udfordring ”hele vejen rundt” og derfor også se på arbejdsteknik, hjælpemidler og arbejdsstedets indretning, hvis det er relevant.

Del

Kontakt

Kontakt

Allan Dehn

Arbejdsmiljøkonsulent, fysioterapeut

Kontakt

Carsten Jørgensen

Arbejdsmiljøkonsulent, Ergoterapeut

Kontakt

Jan Rasmussen

Arbejdsmiljøkonsulent

Kontakt

Karen Boeskov

Arbejdsmiljøkonsulent, Ergoterapeut

Sådan arbejder vi

CRECEA rådgiver dig til lige nøjagtigt den løsning, du har brug for.

For CRECEA er det vigtigt, at vi leverer den rådgivning, som du og din organisation har brug for. Derfor vil vi i CRECEA bruge nogle kræfter på at afklare en opgaves indhold, inden vi går i gang

Læs mere