Fastholdelse af trivsel og produktivitet i afdelinger, der er ramt af afskedigelsesrunder.

Afskedigelser er ofte den sværeste del af lederjobbet. At være nødsaget til at sige farvel til medarbejdere, som har lagt engagement og loyalitet i virksomheden kræver meget.
Derudover er det nødvendigt, at processen planlægges og gennemføres hensigtsmæssigt, så afskedigelserne opfylder formålet – virksomhedens fortsatte eksistens og vækst.

Effekten af afskedigelserne afhænger i høj grad af reaktionerne fra dem, der er tilbage. Hvis trivsel og samarbejde påvirkes negativt, vil de organisatoriske nedskæringer måske ikke have de tilsigtede resultater. I værste fald ende i mistrivsel, manglende fokus og produktivitet.
Så samtidig med at man som leder er presset, skal man præstere optimalt. Derfor kan der være brug for god rådgivning og støtte før, under – og ikke mindst i tiden bagefter.

I CRECEA  arbejder vi sammen med jer i forberedelserne, i vurdering af forskellige scenarier, i sparring til nøglepersoner og under selve afskedigelserne. Efterfølgende arbejder vi sammen med jer for at fastholde medarbejdere og sikre trivsel og produktivitet.

Eksempler på CRECEAs bistand i forbindelse med afskedigelser:

Taktisk overblik
I forbindelse med masse afskedigelser, udflytninger, frasalg og fusioner, hvor større grupper af medarbejdere enten flyttes, afskediges efter en årrække eller med kort varsel, - er der en række dispositioner der skal på plads for at skabe trivsel og produktivitet både under og efter ændringerne er implementeret. I samarbejde med virksomheden lægges der en overordnet plan, der skræddersyes efter de forretningsmæssige behov.

Støtte i processen med at tilrettelægge opsigelser
Ledergruppe assisteres i opbygning af proces, samarbejde og identificering af evt. afklarende samtaler og karriereforløb for medarbejdere. Fælles møde med ledelse og nøglepersoner i forbindelse med opsigelser. Individuel sparring til ledere.  

Bagstopper – Krisebistand under opsigelser
Mens afskedigelserne foregår, er en psykolog tilstede på virksomheden, til at tage sig af de akutte behov, der måtte opstå for de afskedigede medarbejdere.

Medarbejderrådgivning
CRECEA tilbyder samtaler med de afskedigede medarbejdere, der har behov. Antal opfølgende samtaler pr. afskediget medarbejder aftales ved indgåelse af kontrakt. Samtalerne varierer fra krisesamtale, afklarende samtaler til direkte karrieresamtaler med testning. Formålet er altid at bringe medarbejderen godt videre i deres arbejdsmæssige liv. Dette er til gavn for den opsagte medarbejder. Men denne indsats har også en positiv indvirkning på de resterende medarbejdere. De bekræftes i, at arbejdspladsen kerer sig om medarbejderne i bredeste forstand.

Fællesmøde for opsagte medarbejdere
Rådgivning om forventelige reaktioner og gode råd til at komme helskindet igennem processen. Mødet vil bestå af en vekselvirkning mellem oplæg, egne refleksioner og summeøvelser. Afslutningsvis vil deltagerne udfærdige egne handleplaner til støtte i den videre proces.

Her kan du læse om CRECEAs rådgivning, hvis de afskedigede medarbejdere har brug for at få en afklaring for at komme videre i livet og med karrieren.

Kontakt
Har du brug for hjælp til at komme godt igennem afskedigelser uden det går for hårdt udover trivsel og produktion, så kontakt Maiken eller Randi for at drøfte mulighederne.

Kontakt

Maiken Baagøe Christensen

Arbejds- og organisationspsykolog, aut., specialist

Kontakt

Randi Hoffmann

Arbejds- og organisationspsykolog, aut.

Del
Sådan arbejder vi

CRECEA rådgiver dig til lige nøjagtigt den løsning, du har brug for.

For CRECEA er det vigtigt, at vi leverer den rådgivning, som du og din organisation har brug for. Derfor vil vi i CRECEA bruge nogle kræfter på at afklare en opgaves indhold, inden vi går i gang.

Læs mere