Få kontrol i det kaos, som vold og trusler skaber.

Lær at flytte din oplevelse af en voldsom episode fra ”rædselsfuld” til ”faglig udfordring” 

Få besked, når vi åbner op for tilmeldingen

Tilmeldingen til dette kursus er endnu ikke åben, men reservér din plads allerede nu, så kontakter vi til dig, når vi har en dato. Reservationen er ganske uforpligtende.

Supplerende efteruddannelse

Håndtering af vold og trusler om vold

Dette kursus giver dig følelsen af at kunne bevare kontrollen i mødet med fx en borger eller en kunde, der pludselig mister besindelsen.

Nogle brancher er kendetegnet ved at have rigtig meget kontakt med andre mennesker, og i den kontakt kan der forekomme konflikter, som sjældne gange bliver til vold eller trusler om vold. Det kan være i brancher som socialrådgivere, lærere, specialundervisere eller sygeplejersker for blot at nævne nogle.

At opleve en borger, elev eller patient, som pludselig mister besindelsen og griber til vold eller trusler kan være en både voldsom og grænseoverskridende oplevelse, og når det (heldigvis) kun sker sjældent, kan det også opleves som så overraskende, og at man mister kontrollen i situationen. 

Netop det, at de voldsomme episoder er sjældne, gør, at man i organisationen oftest ikke har oparbejdet rutiner i håndtering af voldsomme hændelser, og måske vil man føle en uforberedt sårbarhed. Det betyder, at man skal forsøge at komme på forkant gennem en viden om, hvad der kan ske, hvorfor det sker, hvordan man håndterer det, og hvordan man gør sig klogere på bagkanten af hændelsen. Og det kan være særdeles slidsomt.

På dette kursus lærer man at bevare roen, så man hensigtsmæssigt kan håndtere en borger, elev eller klient, der mister besindelsen og pludselig griber til vold eller trusler.

En vigtig pointe i håndtering af vold og trusler er, at det aldrig er en opgave, der påhviler den enkelte. Det er en vi-opgave der skal løses af gruppen, ledelsen og organisationen i fællesskab. Den gode håndtering af den voldsomme hændelse baserer sig på en forståelse af situationen og forudgående aftaler indgået med kollegaer og ledelse.

På kurset får du

 • Viden om hvordan man forebygger belastende hændelser gennem risikovurdering og håndterings-strategier
 • Viden om hvad man skal gøre i mødet med borgeren/eleven/klienten, der mister besindelsen
 • Redskaber til at flytte ubehagelige oplevelser fra belastning til læring
 • Læring om dine egne reaktionsmønstre, så du ved, hvor du skal sætte ind, og hvor du skal trække dig. Det skaber følelsen af at kunne tage vare på sig selv
 • Et katalog over tiltag, der kan gøres både på individ-, gruppe-, ledelse- og organisationsniveau for at nedbringe antallet af episoder med vold og trusler og i særlig grad nedbringe den følelsesmæssige belastning det er at stå i situationen

Efter kurset

 • Vil du stå på et solidt fundament af viden og strategier næste gang, det brager løs i mødet med den frustrerede borger
 • Vil du kunne begrænse antallet af voldsomme hændelser og minimere de følelsesmæssige omkostninger forbundet hermed
 • Vil du kunne flytte din oplevelse af en voldsom episode fra ”rædselsfuld” til ”faglig udfordring”
 • Vil du være i stand til at føle en faglig stolthed, når det lykkes dig og dine kolleger at komme en voldsom episode i forkøbet
Del

Uddannelsen er for dig der:

 • Arbejder på en arbejdsplads, der fra sjældent til nogle gange oplever voldsomme hændelser. Det er arbejdspladser, der heldigvis ikke har haft behov for at oparbejde rutiner i forebyggelse og håndtering, men af samme grund også kan opleve en uforberedt sårbarhed, når det så sker
 • Ønsker at arbejde forebyggende gennem fokus på risikovurdering og design af håndterings-strategier
 • Ønsker at nedbringe de følelsesmæssige belastninger i forbindelse med belastende episoder

De mest stillede spørgsmål

Hvordan er kurset bygget op?

Der vil blive balanceret mellem oplæg og drøftelser med mulighed for at koble på egen organisation. Deltagernes egne oplevelser vil der blive kigget på med de erfaringer og teorier, der ligger til grund for kurset

Er der forberedelse?

Materialet vil blive fremsendt forud, så man har mulighed for orientere sig i det forud for kurset. Da kurset delvis bygger på deltagernes oplevelser, vil det være hensigtsmæssigt evt. at tænke dem igennem forud

Er der eksamen?

Svar: Nej, det er der ikke

Får jeg et kursusbevis?

Svar: Ja, det får man. Kurset gælder som supplerende undervisning af arbejdsmiljøorganisationen

Praktiske informationer

Firmakursus

Dette kursus tilbydes også som firmakursus

Læs mere her