Kemi

Nyt krav om uddannelse ved arbejde med isocyantaer

Gennemgang af nyt krav om uddannelse ved arbejde med  isocyanater.
Få også CRECEAs anbefalinger.

Arbejdstilsynet har netop revideret to bekendtgørelser og stiller dermed nye og supplerende krav til uddannelse af personer, der arbejder og overvåger arbejdet med isocyanater. Hvis man som virksomhed arbejder med isocyanater skal man bl.a. sikre, at personer der overvåger arbejde med isocyanater skal have uddannelsen.


Uddannelseskravet for arbejde med isocyanater er netop ændret i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) og bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.
Isocyanater er allergifremkaldende både ved indånding og ved hudkontakt. De findes i mange forskellige produkttyper lige fra isoleringsskum og fugemasse til lim, lak og maling, og når polyurethanprodukter opvarmes fx ved lodning og svejsning.

Ændringen kommer for at bringe den eksisterende danske arbejdsmiljøfaglige uddannelse i arbejde med epoxy og isocyanater op på niveau med EU forordningens minimumskrav (REACH-forordningen).

Ændring 1: Sænkning i grænsen, flere produkter er nu omfattet af kravet.
Der er sket en sænkning i grænsen for, hvornår et produkt et omfattet af uddannelseskravet. Således gælder det, at produkter der indeholdende mere end 0,1 vægtprocent af monomere isocyanater er omfattet af reglerne. Det er en sænkning fra 0,5 vægtprocent til 0,1 vægtprocent.

Ændring 2: Fornyelse af uddannelsen
Som noget nyt indføres der et krav om, at isocyanat uddannelsen skal fornyes mindst hvert femte år. Personer, der allerede har gennemført en eksisterende uddannelsen, skal først forny deres uddannelse i 2028, uanset hvor gammel uddannelsen er. 

Ændring 3: Overvågning af arbejde med isocyanater
Som noget nyt indføres der et krav om, at personer, der overvåger arbejde med isocyanater, også skal gennemføre isocyanat uddannelsen. Med ordet “overvåge” forstås de personer, der oplærer og instruerer de ansatte, der udfører arbejde med isocyanater, og de personer, der fører tilsyn med arbejdet.
Uddannelsen skal være gennemført senest den 24. august 2023.

Ændring 4: Supplerende uddannelseskrav ved øget risiko for udsættelse
Personer, der udsættes for en øget risiko for udsættelse, skal desuden have gennemgået en supplerende isocyanat uddannelse. Det kan fx være personer, der håndter ufuldstændigt hærdede emner, støbeanvendelser, sprøjter i åbne systemer mm. Dog gælder det ikke ved fx manuel påføring ved hjælp af spartel, pensel, malerulle, fugepistol og lignende.
Den supplerende uddannelse skal være gennemført senest den 24. august 2023.
Læs mere i bilag 10 til Bek. om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Her får du CRECEAs sammenskrivning og anbefaling af de væsentligste ændringer, som virksomheder, der arbejder med isocyanater, skal være opmærksomme på:

  • Personer, som overvåger arbejde med isocyanater skal gennemføre uddannelsen - senest 24. august 2023
    Din opgave: Gennemgå hvem der er omfattet af dette krav og book uddannelse inden 24. August 2023.
  • Et supplerende uddannelseskrav ved arbejde med isocyanater, der indebærer øget risiko for udsættelse 
    Din opgave: Gennemgå hvem der er omfattet af dette krav og book uddannelse inden 24. august 2023.
  • Fornyelse af uddannelsen hvert femte år 
    Din opgave: Planlæg efteruddannelse for medarbejdere, der allerede er uddannet, men tag den med ro - kravet er først aktuelt i 2028.

Da isocyanater som allerede skrevet er allergifremkaldende, vil CRECEAs anbefaling være, at du i stedet vælger at substituere isocyanat-holdige produkter. På den måde fremmer du sundheden blandt medarbejderne, og kravet om uddannelse bortfalder helt.

PS.
Kurserne tilbydes af de forskellige ArbejdsMarkedsUddannelser (AMU) institutioner.

PPS.
I denne artikel har CRECEAs kemiker og arbejdsmiljøkonsulent, Jens Winbladh læst regelændringen og omsat den til et sprog, der er nemmere at forstå. Desuden har han skrevet CRECEAs anbefaling til lovændringen. Hvis du kunne lide at få denne fortolkning og anbefaling serveret, er CRECEA LovService måske også noget for dig.

Med CRECEA LovService bliver du guidet i at udvælge de områder, I skal modtage lovopdatering på, så I udelukkende modtager relevante lovopdateringer. Når der er en opdatering, modtager du en mail, hvor lovændringen og konsekvensen af ændringen for netop jeres virksomhed er beskrevet. Desuden får I en kort anvisning til, hvad I kan gøre for fortsat at leve op til lovgivningen.

Du kan også læse Lars Andersen, HSE-koordinator ved Vand og Affald i Svendborg kommune og Mette Marie Haubak, HSEQ-chef ved IAT erfaringer med at bruger CRECEA LovService