Arbejdsmiljø

Risikovurdering af mikroorganismer på arbejdspladsen

Nødvendigheden af forholdsregler og beskyttelse fx blandt renovations-medarbejdere

I foråret 2023 deltog CRECEAs arbejdsmiljøkonsulent, Karen Klarskov Møller, i konferencen: Microbiological Exposures and Risk Evaluations. Konferencen samlede forskere fra hele verden for at præsentere deres seneste forskningsresultater inden for mikroorganismer og for at give viden om, hvor farlige de er i et arbejdsmiljøperspektiv.

Hvad er mikroorganismer?
Mikroorganismer såsom bakterier, vira og svampesporer er en integreret del af vores dagligdag. Vi lever og ånder med dem, men nogle af dem kan også være sygdomsfremkaldende og forårsage alvorlige helbredsproblemer som kraftig diarré og luftvejsproblemer som astma og bronkitis.

Derfor bliver vi nødt til at tage arbejdsmiljøbrillerne på og forholde os til, dels hvordan mikroorganismerne påvirker medarbejderne, der bliver udsat for dem i deres arbejde, og dels hvordan medarbejderne kan risikere at sprede mikroorganismerne til deres omgivelser.

Renovationsmedarbejdere - og deres omgivelsers - udsættelse for mikroorganismer
Et eksempel fra konferencen var en undersøgelse af en arbejdsplads med renovationsmedarbejdere. Resultaterne af undersøgelsen viste, at mikroorganismerne blev overført til andre arbejdsområder, såsom førerhuset på renovationsbilen. 
Betydningen af denne observation er, at det ikke kun er medarbejderne selv, der er i fare for at blive smittet, men også deres omgivelser, idet de kan risikere at bringe mikroorganismerne med hjem.
Det er således ikke kun hensynet til ens egen sundhed, der er vigtigt, men også hensynet til alle omkring én.

Forskningen giver således input til at foretage en grundigere risikovurdering af arbejdet. Man bør fx overveje, om medarbejderne skal tage bad og skifte tøj, inden de forlader arbejdspladsen. Man kan endda rejse spørgsmålet, om det skal være tilladt at forlade arbejdspladsen iført arbejdstøj efter endt arbejdsdag. 
Der er i dag ikke et lovkrav om at skifte tøj efter endt arbejdsdag for renovationsarbejdere, men forskningen tyder altså på, at det vil være en god idé at gøre det for at mindske risikoen for smittespredning.

Risikovurdering og forholdsregler
Denne forskning har således givet os vigtig viden, der kan anvendes, når vi skal risikovurdere arbejdet for renovationsmedarbejdere. Fx har vi en mere nuanceret viden, når vi skal bestemme, hvor ofte og hvor grundigt man skal rengøre køretøjerne for at undgå, at mikroorganismerne formerer sig og potentielt gør medarbejderne syge. Tillige er det afgørende at tage de nødvendige forholdsregler, herunder fx at gå i bad og skifte tøj, inden man forlader arbejdspladsen.

FAKTA:

  1. Mikrobiologiske eksponeringer: Dette refererer til udsættelsen for mikroorganismer, såsom bakterier, vira og svampesporer, der kan forekomme på arbejdspladsen eller i vores daglige liv. Det er vigtigt at forstå og vurdere disse eksponeringer for at identificere potentielle risici for helbredet.

  2. Risikovurderinger: Dette henviser til processen med at evaluere og vurdere risikoen ved eksponering for mikroorganismer på arbejdspladsen. Det indebærer at identificere potentielle sundhedsrisici for medarbejderne og dem omkring dem. Risikovurderinger er afgørende for at træffe passende forholdsregler og forebyggende foranstaltninger.

  3. Håndtere mikroorganismer: Dette drejer sig om at tage forholdsregler og implementere passende metoder til at håndtere mikroorganismer på arbejdspladsen. Dette kan omfatte procedurer som regelmæssig rengøring og vedligeholdelse af udstyr, korrekt hygiejnepraksis, og i visse tilfælde, skift af tøj og personligt beskyttelsesudstyr. Ved at håndtere mikroorganismer korrekt kan man minimere risikoen for spredning og sygdomsfremkaldelse.